Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Linus Gellerstedt berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev - november

Hej!

Förändringar på skolan
Biträdande rektor Therese Andersson är föräldraledig från och med idag den 25 november och vikarierande biträdande rektor blir Karin Rådberg. Karin har jobbat inom Kunskapsskolan i drygt 15 år och de senaste 6 åren som utvecklingsledare på Kunskapsskolans pedagogikavdelning. Mayda Jiménez tar över Therese grupper i spanska och är nyanställd som spansklärare från och med 1 december.

Erik Nordström flyttar söderut efter nyår och ersätts av Nazia Hashem som handledare i 9.4. Matematikundervisningen i årskurs 9 tas över av vår mest erfarne matematiklärare Vigen och Nazia tar över Vigens matematikgrupper i årskurs 6 och 7.

Informationsmöten
Vi har äntligen börjat med föräldramöten och informationsmöten på skolan igen. Ikväll är det dags för det första informationsmötet av tre. De andra två tillfällena är:

 • tisdag 30 november
 • måndag 24 januari

På informationsmötet välkomnar vi intresserade elever och föräldrar till skolan och besökarna får träffa och lyssna på elever (såväl nuvarande som tidigare elever), våra lärare, skolledningen (jag själv och biträdande rektor), samt vår koordinator Maria Fagerlund.

Om du känner någon som som är intresserad av Kunskapsskolan så får du gärna rekommendera dem att besöka skolan. Mer information finns också på vår hemsida kunskapsskolan.se/fruangen.

Föräldraråd
Jag har de senaste veckorna haft glädjen att delta på föräldramöten för årskurs 6 och 7. Där har jag framför allt informerat om föräldrarådet och uppmanat er föräldrar att engagera er. Ni har en viktig och förhoppningsvis intressant uppgift inom föräldrarådet på så sätt att ni får inblick i och har chans att ge input till skolans verksamhet och utveckling.

 • Föräldrarådet träffas två gånger per termin på torsdagar mellan 18.00 och 19.00.
 • Datum för vårterminen är den 3 februari och den 5 maj.
 • Anmäl intresse genom att maila mig på linus.gellerstedt@kunskapsskolan.se (ni som redan har anmält intresse behöver inte göra det igen).

Skol-IF
Vi har efter ett års verksamhet beslutat att inte förlänga samarbetet med Djurgårdens skol-IF då vi inte upplever att vi nått de mål vi satt upp, nämligen att se tydligt ökad motion och rörelse för de elever som inte idrottar eller motionerar vanligtvis. Vi kommer att se över andra alternativ för att främja motion och rörelse och utesluter inte heller att vi återupptar samarbetet med Djurgården i framtiden.

Riktlinjer gällande covid-19 som fortfarande gäller:

 • Elever som har symptom på covid-19 ska stanna hemma och ta PCR-test.
 • För ovaccinerade gäller fortfarande hemisolering vid bekräftade fall i familjen.
 • Smittspårning kommer att genomföras vid bekräftade fall.
 • Ovaccinerade och symtomfria personer som haft kontakt med en bekräftat sjuk person under smittsam fas bör testa sig mot covid-19.
 • Fullt vaccinerade och symtomfria personer behöver inte testa sig vid nära kontakt. Det behöver inte heller personer som inom de senaste 6 månaderna haft bekräftad covid-19.
 • Vid hemkomst från utlandsresor ska ovaccinerade ta PCR-test.

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen gällande covid-19 regionalt och nationellt och uppdaterar er gällande läget vid behov.

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning,
Linus Gellerstedt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.