Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Fruängen! För några av oss är det helt nytt och jag hoppas att alla ska trivas och uppleva att vi är en skola som lägger stor vikt vid att våra elever ska må bra och lyckas med sina studier samtidigt som de utvecklas som individer.

Jag fick en oerhört bra känsla när jag fick möjligheten att träffa alla elever under de första dagarna förra veckan och ser fram emot att få lära känna dem ännu bättre framöver.

Ny rektor på skolan
Jag heter Dejan Urukalo och är ny rektor på skolan efter sommaren. Jag har arbetat på Kunskapsskolan sedan 2001 och har varit rektor på flera av våra skolor, senast på Kunskapsskolan Enskede. Under åren 2003-2008 arbetade jag på den här skolan, i samma roll som nu, och det känns otroligt kul att vara tillbaka i Fruängen.

Vårt arbetssätt med fokus på att ge våra elever personliga utmaningar och rätt förutsättningar att utvecklas, både akademiskt samt som individer, var det som lockade mig till Kunskapsskolan. Och jag kan säga att jag 21 år senare är ännu mer övertygad om att vårt sätt att bedriva skola är rätt för våra elever.

Vårt fokus på skolan detta läsår
Jag har tagit del av de utvärderingar som gjordes innan sommaren och jag har tillsammans med medarbetarna här på skolan identifierat ett antal områden som vi tillsammans ska fokusera extra mycket på. Det som framkommer är att vi behöver hjälpa eleverna att i större utsträckning arbeta med tydliga veckomål som de också blir klara med varje vecka samt att få bättre ordning och reda på skolan, framförallt i våra workshops.

Om eleverna har en tydlig plan för vad de ska arbeta med och var arbetet ska ske kommer fler elever att lyckas med sin måluppfyllelse varje vecka vilket i sin tur kommer att minska stressen samt den höga arbetsbelastningen i slutet av terminen. För att hjälpa eleverna med detta kommer vi att ställa högre krav vad gäller elevernas planering av veckomål samt deras arbete i workshop. Våra ämnesworkshops bemannas av lärare i respektive ämne och där ska eleverna arbeta med sina veckomål. Det innebär att eleverna ska välja workshop utifrån det ämne de ska arbeta med och inte utifrån vilken kompis man vill vara med. Fokus ska vara på studierna! Så klart kan man arbeta med sin kompis när båda arbetar med samma ämne. För oss på skolan innebär det att vi behöver bli bättre på att följa upp att eleverna når sina mål varje vecka och att de får adekvat hjälp samt att de har bra strategier för att lyckas med det.

Föräldramöten hösten 2022
Varje arbetslag kommer att kalla till ett föräldramöte i början av denna termin. På dessa möten kommer ni att få viktig information från era barns lärare och jag kommer att närvara för att berätta lite mer om hur jag ser på samarbetet mellan skola och hem för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Jag ser fram emot, och förväntar mig, att se er på nästa föräldramöte.

Dejan Urukalo med medarbetare
Kunskapsskolan Fruängen

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.