Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Snart har halva terminen gått och för oss på skolan innebär det att vi går in i en period med avstämningar för att se hur våra elever ligger till i förhållande till sina mål. För eleverna är det ett antal veckor med en hel del inlämningar, redovisningar samt prov.

Jag vill passa på och tacka alla som hade möjlighet att komma till skolan när vi bjöd in till föräldramöten i respektive årskurs. De var oväntad välbesökta vilket visar på ert engagemang för det som händer på skolan.

Mitterminsprognos
På onsdag denna vecka har eleverna en studiedag. Under denna dag går lärarna på skolan igenom varje elevs nuläge i förhållande till deras terminsmål i respektive ämne. Vi gör detta för att stämma av hur det går för våra elever och eventuellt göra justeringar i ämnesundervisningen samtidigt som eleven och ni vårdnadshavare får en sammanfattning kring hur det har gått under inledningen av terminen.

När sammanställningen är klar får ni hem ett mail från arbetslaget med allmän information om vad som har lästs i respektive ämne samt en uppmaning om att gå in i EDS och ta del av information kring just ditt barn.

Om en elev ligger efter i sin terminsplanering erbjuder vi på skolan extra hjälp under vecka 43 på PH-tiden. De elever som kallas förväntas utnyttja denna möjlighet och arbeta ikapp det de har missat för att de ska nå sina mål.

Vårt arbete på skolan
Under detta läsår är ett av våra fokusområden att arbeta för en bättre studiemiljö på skolan. Våra elever har rätt till en skola som präglas av trygghet och trivsel, vilket vi kan uppnå om alla värnar om sin egna och andras arbetsmiljö samt bemöter varandra med respekt.

Fokus för oss är just nu att vägleda våra elever så att de utnyttjar sin skoldag mer effektivt genom att göra en dagsplanering som de också följer. Elever som lyckas i skolan är glada elever. En annan viktig fråga som vi pratar med eleverna om är att värna om varandras arbetsro genom att arbeta i workshop där lärarna finns och att ta rast i caféet eller ute så att vi inte stör varandra.

En grundläggande förmåga, som vi ofta kommer tillbaka till, är förmågan att ta ansvar. Varje elev behöver tränas i att ta ansvar för sina studier, sin dator och sitt skolmaterial, sin och sina skolkamraters arbetsro, sitt språkbruk med mera. Vi arbetar med barn och tonåringar vilket innebär att eget ansvar inte alltid är en självklarhet men vi kommer att fortsätta kämpa på med dessa frågor varje dag.

Skolans öppna planlösning utgör även den en viss utmaning och jag har för avsikt att göra en del förändringar under detta läsår för att skapa en bättre fysisk arbetsmiljö för våra elever. Det första steget blir att skapa en del avgränsningar mellan olika ytor för att bygga barriärer för ljudet i skolan. Jag återkommer om hur det arbetet fortlöper i kommande rektorsbrev.

Halloween
Nästa fredag kommer vi att fira in höstlovet genom att ha en schemabrytande dag i Halloweens tecken. Tiderna för dagen får ni i veckobrevet från handledarna denna vecka.

Vi kommer att smycka skolan och vi i personalen kommer att klä ut oss. Det kommer att bli prisutdelning för påhittiga utklädnader och en del annat skoj under dagen. Alla elever är välkomna att klä ut sig om de vill, det behöver inte vara en helt utstyrsel utan det kan räcka med en hatt eller liknande.

Dejan Urukalo med medarbetare
Kunskapsskolan Fruängen

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.