Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Mars 2023

Rektorsbrev Kunskapsskolan Fruängen

Så här efter sportlovet är vi snart halvvägs genom denna termin. Vintern ville inte släppa sitt grepp om huvudstaden vilket vi alla blev varse under förra veckans snökaos. Jag vill ge en eloge till alla elever som tappert tog sig till skolan i onsdags trots problem med kommunikationerna men även de som tvingades stanna hemma och arbeta med sitt skolarbete. Jag vill även tacka er vårdnadshavare för visad förståelse och uppmuntran denna dag. Ibland är det svårt att veta vilket val som blir bäst i en svårt situation men vårt mål är att alltid göra vårt bästa för att hålla skolan öppen för våra elever.

Nuläge på skolan
Som jag tidigare har berättat om så är vårt fokus att arbeta för en bättre studiero och en tryggare skola för våra elever. Det är vårt uppdrag på skolan att vägleda våra elever i deras skolarbete men även att hjälpa dem att bli bättre på att ta ett större ansvar för sina egna val och de konsekvenser deras val leder till. Vi kan till exempel se en markant positiv förändring vad gäller elevernas ansvarstagande för sina datorer och skolmaterial. Idag är det sällan någon som glömmer sin dator hemma.

Under sportlovet har vi gjort om lite i vår skåphall för att göra den ytan tryggare. Vi har flyttat på skåpen så att ytan har blivit öppnare så att jag och övriga medarbetare få en bra överblick på vad som försiggår där. Vi har även införskaffat nya växter för att göra miljön trevligare för våra elever.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Under förra och denna vecka genomförs Kunskapsskolans enkät. Våra elever och vårdnadshavare får då möjlighet att tycka till om vår skola. Era svar och åsikter är av stort värde för oss på skolan och utgör en stor grund i det utvecklingsarbete som planeras framöver.

Vi behöver hjälp med att få syn på vad ni önskar att vi ska förändra och förbättra men det är minst lika viktig, om än viktigare, att även få höra vad som är bra. Så om ni ännu inte har svarat på enkäten som ni har fått på er mail kommer här en liten påminnelse.

Mitterminsavstämning
Under denna period går lärarna på skolan igenom varje elevs nuläge i förhållande till deras terminsmål i respektive ämne. Vi gör detta för att stämma av hur det går för våra elever och eventuellt göra justeringar i ämnesundervisningen samtidigt som eleven och ni vårdnadshavare får en sammanfattning kring hur det har gått under inledningen av terminen. Den sammanfattningen får ni under vecka 12 eller 13.

Ny kurator på skolan
Vår kurator Rosa har slutat på skolan för att gå till en tjänst på Södersjukhuset som kurator. Vi tackar Rosa för allt hon har gjort för våra elever och verksamheten under de år hon var hos oss och önskar henne stort lycka till på den nya tjänsten. Rekrytering av ny kurator är klar och vår nya kurator börjar hos oss senare i vår. Jag återkommer med en presentation när hon har tillträtt.

Dejan Urukalo med medarbetare
Kunskapsskolan Fruängen

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.