Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev november

Hej!
Höstlovet är passerat och vi tar nu sats för att göra en riktigt bra, avslutande studieperiod av höstterminen. Under oktober genomförde vi vår sedvanliga och noggranna betygsprognos, en process där varje ämneslag följer upp elevernas målsättningar, resultat och avvikelser. För oss är detta ett mycket viktigt verktyg i vår strävan efter att alla elever ska nå sina studiemål. Det är också en process där ämneslagen ser över vilka undervisningsmetoder och strategier som fungerar och hur dessa behöver justeras för att möta alla våra elevers behov.

När Skolinspektionen gjorde sin granskning av vår verksamhet under förra året, så var det just denna systematik i kvalitetsarbetet som de benämnde som ”systemstyrkor” i Kunskapsskolans arbetssätt. Prognosen ligger som grund för mitterminssamtalen där vi diskuterar ert barns måluppfyllelse, samt hur de ligger till mot deras uppsatta studiemål.

Prioriterade områden 2018-19
Vi är mycket nöjda med fjolåret, men vill förstås bli ännu bättre. Studieresultaten höjdes förra året, och nöjdheten bland elever och föräldrar var hög. Enkäten vi gjorde i våras visade även på att elevernas studiero är hög och att skolan är en trygg plats att vistas på. Detta ihop med det positiva utlåtande vi fick från Skolinspektionen gör att vi har gått in i detta läsår med höga förväntningar på oss själva och på eleverna. Detta är inte något vi fått gratis utan bakom detta ligger ett hårt systematiskt kvalitetsarbete. Varje år sätter vi upp mål för vår verksamhet, i vår kvalitetsplan, och arbetar sedan gemensamt för att uppnå dem. De prioriterade områdena för detta läsår är: studiefokuserad miljö, personlig handledning och undervisning/långsiktig planering.

Studiefokuserad miljö
Vi har en pedagogisk modell med högre grad av individanpassning än traditionella skolor. Detta medföljer att vi måste vara extra noggranna när det gäller strukturer, rutiner, personliga scheman och det dagliga arbetet med att skapa en studiefokuserad miljö. Generellt så styr vi eleverna mer idag än för några år sedan, vilket gynnar studieron och studieresultaten, men samtidigt är vi måna om att uppföljningen sker på individnivå, så att varje elev motiveras att tänja sina studiemässiga gränser ett snäpp till.

På skolan finns det idag studiero och vi arbetar löpande med att få eleverna ännu mer fokuserade på sina studier. Detta är ett samspel mellan handledare, elev och vårdnadshavare, där ni är viktiga. Var delaktiga och prata gärna om skolan hemma och med ert barns handledare, så når vi längre.

PRAO
Från och med detta läsår så är PRAO obligatoriskt i skolan igen, vilket är positivt men kräver samtidigt lite mer av vår organisation. Vi kommer under läsåret att erbjuda årskurs 8 och 9 möjlighet att gå ut på PRAO och vi behöver er hjälp att finna bra platser till eleverna. Om du/ni på er arbetsplats har möjlighet att ta emot en eller flera elever från Kunskapsskolan, så får ni väldigt gärna kontakta ert barns basgruppshandledare för att anmäla intresse. Första PRAO- tillfället är v. 51 (årskurs 9) och pågår i 3-5 dagar. Under våren kommer även årskurs 8 att ges tillfälle till PRAO.

Informationsmöten
Vi kommer under hösten att ha två informationsmöten i syfte att få nya elever till skolan nästa läsår, vi kommer att ta emot nya elever i årskurs 6 och 7. Vi kommer även att ha öppet hus i januari.

Om ni har grannar, vänner eller andra som är intresserade av vad Kunskapsskolan har att erbjuda, så är de välkomna:

  • Tisdag 13/11 klockan 17.30 -19.00
  • Torsdag 22/11 klockan 17.30- 19.00

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor
thomas.moberg@kunskapsskoplan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.