Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

Mars 2019

Hej!

Nu har terminen varit igång några veckor och det är verkligen full fart. Elever och föräldrar har varit på utvecklingssamtal och vi har fått många positiva kommentarer om att det fungerar bra på skolan. Det är snart dags för vår prognosavstämning där alla lärare går igenom sina elever för att se om de når de mål de satt i ämnet samt om det finns någon risk att eleven blir underkänd och vad det beror på. Efter det kommer ni som föräldrar att bli kallade till skolan på elevens (förlängda) ph-samtal, där prognosen för respektive ämne gås igenom.

Kunskapsskolans stora enkät
Vecka 10 och framåt är det dags för de stora elev- och föräldraenkäterna. Vårt mål är inte bara att åstadkomma en god undervisning, vi vill också stå för en verksamhet som leder till nöjda elever, föräldrar och medarbetare. Enkätresultaten är mycket viktiga för oss, då de ligger till grund för en analys för vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra på skolan. Utifrån denna analys beslutar vi om lämpliga aktiviteter och strategier i kommande års kvalitetsplan. Därför är det viktigt för oss att så många som möjligt av er besvarar enkäten och att ni är uppriktiga och ärliga i ert svar. Jag uppmanar er att ta ställning. Undvik så långt som möjligt svarsalternativ 3, då dessa räknas bort i sammanställningarna. Svara 4 eller 5 om om ni är nöjda, och 1 eller 2 om det är områden som ni upplever behöver utvecklas.

Vi vill ha ett högt deltagande så att vi tydligt ser vad ni är nöjda med, samt vad vi behöver utveckla eller arbeta ännu hårdare med. Tyvärr finns det i Gävle med omnejd en tradition i att använda enkäter som ett missnöjesforum, där de som är missnöjda svarar, medan de som tycker det fungerar bra inte orkar/ tror de behöver svara. Vi behöver allas deltagande så att vi kan arbeta med rätt saker.

Ni ska tidigare i veckan fått ett mejl med en personlig länk till enkäten. Enkäten stänger den 18 mars. Vi har upplevt en del tekniska problem med enkäten vilket vi ber om ursäkt för, vi har nu fått besked om att problemen ska vara lösta. Om ni inte har fått enkäten eller om ni fortsatt upplever problem ber jag er ta kontakt med ert barns handledare.

Nästa år - fler lärare
Vi ser att studieresultaten höjs, studieron är god och eleverna är generellt nöjda. Detta tror jag är viktiga aspekter till att köerna till skolan inför nästa år har ökat med 40%. Skolan kommer därför att fylla på med fler klasser i årskurs 6 nästa år. Detta gör att vi kommer behöva fler lärare och vi kommer snart att börja annonsera efter dessa. Vi kommer förstås att annonsera efter specifika tjänster, men om ni känner till någon engagerad och kunnig lärare redan nu så får ni gärna komma med tips. Vår annons kommer ligga på vår hemsida, Platsbanken och vi har den även på vår Facebooksida, som jag hoppas ni delar och gillar.

Ny matleverantör
Det är nu klart att Kunskapsskolan ska få en ny matleverantör. Under hösten och våren har en central upphandling gjorts och valet har nu landat på en leverantör som heter Närda. Närda är specialiserade på en särskild teknik, sous-vide, som innebär att maten värms på plats i skolan lite i taget för att serveras direkt. Jämfört med traditionell catering med mat som varmhålls hela förmiddagen bevaras både näringsämnen och smakämnen bättre. Det är också lättare att beräkna mängden mat och den mat som inte är uppvärmd kan sparas och serveras senare. Tekniken innebär att vi kan minska matsvinnet och de sammanlagda mattransporterna till och från Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor.

En aspekt som varit väldigt viktig i upphandlingen är matsäkerhet och spårbarhet, särskilt mot bakgrund av den köttskandal med obesiktat kött som några skolor drabbades av nyligen. Vår nya leverantör använder bara kött och fågel från svenska producenter och spårbarheten är mycket god.

Det kommer alltid att serveras två rätter, varav en vegetarisk. I det nya konceptet finns också en fräsch salladsbar. Allergener minimeras i tillagningen och specialkost tillagas helt separat.

Vi kommer att ha matråd och följa upp vad eleverna tycker genom enkäter flera gånger per termin. Ambitionen är förstås att eleverna ska tycka att maten är bra, att de ska äta sig mätta och få energi för hela skoldagen.

Den nya maten kommer till vår skola till skolstarten i augusti 2019

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.