Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev september

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt, lärorikt läsår på Kunskapsskolan. Ett särskilt välkomnande till våra ca.100 nya elever med föräldrar. Vi kommer att göra vårt allra bästa för att leva upp till vår ambition om en personligt utformad utbildning.

Vi välkomnar även nya medarbetare till skolan. De har kommit in och redan gjort ett bra, positivt intryck, vilket ger goda förhoppningar inför läsåret.

Glädjande är även att vi växer och allt fler elever söker sig till Kunskapsskolan Gävle. Vi har i år utökat med en basgrupp och har bara ett fåtal platser kvar. Köerna växer stadigt och låg förra året på rekordnivå. Detta ser vi som ett bevis på att skolan fungerar bra, med hög nöjdhet och goda resultat. Allt fler väljer att studera utifrån den modell Kunskapsskolan står för.

Resultat och prioriterade mål
Förra året gjorde vi vårt bästa resultat någonsin, både när det gäller antal elever som fick betyg i alla ämnen (83%) samt nöjdheten hos elever och föräldrar. I enkäten ser vi en tydlig uppgång både hos elever och föräldrar inom i stort sett alla områden. Med dessa resultat räknas vi som en av Gävles tre bästa skolor. Glädjande är att den största uppgången fanns i frågor som gällde studiero och undervisning, något som prioriterades under föregående läsår. Detta är något vi fortsätter arbeta med, och just “undervisning” är ett av skolans prioriterade områden detta läsår. Det andra området som vi kommer arbeta extra fokuserat med är elevhälsan. Vi kommer även att lägga stor vikt vid att skapa en ännu bättre studiefokuserad miljö samt stärka tryggheten och trivseln.

Ny måltidsleverantör
Detta år har vi en ny matleverantör Närda. Tyvärr har inte uppstarten varit bra och vi har haft problem med matleveranser, specialkost m.m. Vi är inte nöjda och Kunskapsskolan har arbetat hårt med att få Närda att lösa detta och leverera det som utlovats. Vi följer utvecklingen noga och är med och påverkar så mycket vi kan. De senaste veckorna har vi sett en klar förbättring och nu är det bara specialkosten och några småsaker som behöver justeras. Vi arbetar hårt, både centralt på Kunskapsskolans huvudkontor och lokalt, med att detta ska fungera och att vi ska få god och näringsriktig mat, som utlovat.

Datorer
I år har vi förstärkt vårt team med en datoransvarig som fått utökad tid för att kunna hjälpa eleverna med de problem som kan uppstå med datorer, lösenord m.m. Detta ser vi redan gett resultat och vi är nöjda med hur detta har utvecklats.

Tänk på att datorerna som eleverna har är skolans egendom och att de “lånar” dessa av oss. Detta gör att eleven är ersättningsskyldig om datorn går sönder genom oaktsamhet eller annat missbruk (ej garantiärenden). Tidigare har vi haft en schablonsumma gällande ersättning, men det har vi inte längre. Det innebär att varje fall bedöms för sig. Eleven får därför vara beredd på att bekosta den lagning som krävs.

Skolan kommer inte vara den som utreder om “det är någon annans fel” att datorn gått sönder, utan varje elev ansvarar för sin dator och laddare. Om datorn blir stulen ska en polisanmälan göras.

Webbfilter
Vi har i år valt att införa Webbfilter på skolan. Detta kommer ske för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas det inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Webbfiltret tas i bruk måndagen den 16 september.

Ni behövs
Kunskapsskolan Gävle är en skola i ständig utveckling och vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Vår målsättning är att ta ett steg i taget, men inom ett par år vara Gävles bästa skola.

Vi vill att alla elever ska nå längre än de själva trodde var möjligt och utmanar dem hela tiden att ta nästa steg. Forskning visar att höga förväntningar (ej krav) ger höga resultat. Vi arbetar både med att utveckla elevens ämneskunskaper samt att de ska utveckla de framtidsförmågor som gör dem rustade för framtida yrkesliv. Vi arbetar för studiero, trygghet, trivsel samt att skolan ska vara lustfylld.

Som rektor anser jag att den största framgången nås om vi kan arbeta med detta tillsammans med er föräldrar. Samverkan mellan skolan och hemmet är en viktig del, och en framgångsfaktor i elevens utveckling. Därför uppmuntrar jag er till att vara en stor del av skolan. Läs EDS och följ elevens utveckling, kom på föräldramöten, utvecklingssamtal och andra aktiviteter anordnade av skolan, hjälp och stötta ert barn när det är svårt, uppmuntra ert barn och acceptera inte ogiltig frånvaro utan se till att eleven är på plats i tid och redo för studier. Sist men inte minst; tala gott om skolan hemma. Det speglar elevens syn på studier samt att gå i skolan, vare sig det är på Kunskapsskolan eller någon annan skola.

Tillsammans når vi längre,

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.