Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

November 2019

Hej!

Nu har vi varit igång mer än halva terminen och eleverna är tillbaka efter ett välförtjänt novemberlov. Jag hoppas eleverna haft ett skönt lov och att de kommer tillbaka med ny kraft inför terminens avslutande veckor.

Som ni säkert vet har Kunskapsskolan flera skolor i Sverige, vi har idag 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor. En av fördelarna med att vara många är att vi kan samarbeta, dela med oss av goda exempel och utveckla våra verksamheter tillsammans. Kunskapsskolan Gävle arbetar i något som vi kallar för ett kluster tillsammans med Kunskapsskolan Borlänge, samt Kunskapsskolans båda skolor i Uppsala. Skolorna sätter upp gemensamma mål, arbetar med betyg och bedömning, planerar, samrättar (NP) och hämtar inspiration från varandra. Detta för att skapa en likvärdighet, men även för att kvalitetssäkra undervisningen och utbilda oss tillsammans. Under novemberlovet besökte all medarbetare på skolan Kunskapsskolan Borlänge för detta. Det var en mycket uppskattad dag där fokus låg på vår nya “Ämnesplanerare”

Betygsprognos höstterminen 2019
Som en del av Kunskapsskolans pedagogiska modell genomför alla lärare i mitten av varje termin ett prognosarbete. Syftet är att synliggöra hur det går för eleverna i de olika ämnena. Avstämningen är gjord av undervisande lärare för att i dagsläget se hur eleven ligger i fas med sina mål. Kunskapsskolan erbjuder efter det alla föräldrar att komma på ett förlängt PH-samtal tillsammans med sitt barn för att få information om prognosen. Som rektor anser jag att ni alla ska komma på detta samtal, då det är en viktig del i elevens framtida utveckling och prestation.

Ny matleverantör från v. 47
Som ni är medvetna om så hade vi en hel del problem med vår matleverantör Närda och vi såg inte någon annan lösning än att byta matleverantör. Från och med den 18 november kommer vi att gå tillbaka till vår gamla matleverantör, Compass group, och maten kommer att tillagas lokalt i Gävle.

Vi har skickat in befintliga listor angående specialkost och önskekost (läkarintyg). Har ni några synpunkter eller andra önskemål kring maten så kontaktar ni mig. Det är viktigt att vi får in era och barnens synpunkter då skolmaten är en viktig del i att eleverna ska kunna prestera i skolan.

Jag vill också passa på att tacka er för ert tålamod kring den matsituation vi har haft.

Elevrådet
Elevrådet på skolan arbetar hårt med skolfrågor. Det är elever från respektive årskurs som träffas en gång i veckan för att diskutera frågor som kan vara utvecklande för alla elever på skolan. Nu arbetar de med att revidera våra trivselregler så att balansen mellan elevers önskan och skolans trygghet och ordning och reda blir bra för alla. De arbetar också med hur vi kan få ett ännu bättre skolklimat samt hur studiero och studieeffektivitet kan förädlas.

Vi har en god studiero på skolan och arbetar nu för att bli ännu mer studieeffektiva. Om det finns små saker att skruva på så gör vi det. Därför är elevernas åsikter viktiga.

Samtala gärna med ditt barn kring hur det kan bli mer studieeffektivt och om det är något som ni tror kan gynna alla på skolan be ert barn att ta upp det med elevrådet.

Informationsmöten
Under hösten kommer vi att börja med informationsmöten för de elever (och föräldrar) som är intresserade att börja på skolan. Köerna till skolan växer vilket är ett bra kvitto på att vi har ett gott rykte och ett stort förtroende hos föräldrar och barn. Förra året utökade vi årskurs 6 med en basgrupp vilket gör att skolan snart är full. Om ni känner någon som är intresserad av att börja hos oss, så tipsa gärna om att komma på informationsmöte samt att ställa sig i kö, vilket görs enklast på hemsidan.

Höstens informationsmöten är:
Tis 26/11 kl.17.30
Tor 5/12 kl. 17.30

Ingen föranmälan behövs.

 

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.