Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej!

Vårterminen är igång och rullar på i en rasande fart. Nu är det snart dags för sportlov och ett välförtjänt avbrott för eleverna i studierna.

Uppstarten på denna termin var lite rörig då vi under andra veckan hade elever från andra skolor som kom till vår skola för att skapa oreda och ställa till bråk. Det var ett gäng tjejer från en annan skola som drog från skola till skola för att bråka. Detta skedde både på och efter skoltid. Tack vare ett snabbt och gemensamt arbete mellan berörda skolor, polis, socialtjänst och Kunskapsskolan så fick vi nästan omedelbart stopp på detta. Efter det så har lugnet återigen lagt sig och vi har kunnat arbeta på som vanligt.

Vårt systematiska kvalitetsarbete pågår kontinuerligt och det är snart dags att göra vårterminens prognos. Då går vi igenom alla elevers resultat hittills i alla ämnen för att se hur de ligger till gentemot terminsmål och slutmål. Ni vårdnadshavare kommer därefter kallas till ett förlängt mitterminssamtal för att informeras om hur ert barn ligger till i respektive ämne, samt hur vi kommer arbeta framåt för att eleverna ska nå sina individuella mål. Jag vill att ni utnyttjar den möjligheten, då vi ser att en viktig del i elevens utveckling och en av framgångsfaktorerna för elevens skolgång ligger i ett samarbete mellan skolan och hemmet.

Skolval - tidningsartikel
Vecka 7, på måndagen hade Mittmedia (GD, AB) en tidningsartikel om “att välja skola inför högstadiet”. De hade gått igenom skolresultat, trygghet, studiero, lärartäthet med mera på alla skolor i Gävle kommun. Uppgifterna de hade fått kom mestadels från Skolverket.

Deras undersökning visade glädjande nog att Kunskapsskolan var den skola i kommunen med högst trygghet för eleverna. När det gäller studiero låg vi på andra plats. Även när det gäller betyg (meritvärde och betyg i alla ämnen) så var vi tvåa i kommunen. I de områden där vi inte var bäst, utan tvåa, var det olika skolor som var bättre än oss. När de sammanställde de olika områdena (trygghet, studiero och resultat) så hade vi högst snitt av Gävles alla skolor.

Detta bekräftar den bild jag har av att Kunskapsskolan Gävle är en trygg skola med bra studiero och bra studieresultat. Att vårt arbete ger resultat. Vi har kommit en bra bit på vägen, men är vi inte nöjda än. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och förbättra oss.

Enkäter
En annan del i vårt kvalitetsarbete är den enkät som kommer till er efter sportlovet. Den är viktig för oss i vårt arbete med att förbättra skolan och för att se hur vi ligger till i vår utveckling. Eleverna svarar på sin enkät under PH-tid på skolan. Jag uppmanar nu alla vårdnadshavare att svara på den enkät ni får via mail. Av tradition så har viljan att svara på enkäter varit låg i Gävle kommun, och de som svarat har gjort det för att de är missnöjda med något och vill markera detta. Jag vill att ni alla svarar (även ni som är nöjda med skolan) så vi kan få en rättvis bild av vad ni tycker. Prata gärna med era barn om ni inte förstår frågan eller inte vet svaret. Många av frågorna handlar om hur ni uppfattar skolan och arbetssättet och det är ju barnen experter på. Enkäten är uppbyggd på ett sätt som gör att ni ska svara på påståenden enligt följande skala:

5 = Ja absolut, så är det
4 = Ja det stämmer ganska bra (Det är okej)
3 = Varken eller, jag tycker inget.
2 = Nej det tycker jag inte (Inte okej)
1 = Nej det är helt fel.

Några platser kvar årskurs 6
Vi är nu i tider där ansökningar till skolan inför nästa år görs. Glädjande är att allt fler väljer vår skola och köerna ökar. Nästa års 7:or är fulla och vi har en lång kö. I årskurs 6 planerar vi att göra 4 basgrupper till nästa år istället för 3. Detta beror på att allt fler vill börja i ett tidigare skede på Kunskapsskolan och köerna har ökat för varje år. Vi har nu enbart ett fåtal platser kvar till årskurs 6, så om ni har någon i er närhet som är intresserad av att börja på Kunskapsskolan så är det hög tid att söka nu.

Ni som redan har en plats på skolan behöver självfallet inte söka igen.

Laddare och dator
Vi uppmanar alla elever att se över om de har någon extra laddare till datorn hemma. När vi startade detta läsår hade vi en hel del extra laddare till utlåning. Dessa är nu på vift och vi har inga laddare att låna ut. Om ni har någon av dessa utlåningsladdare hemma, ta med dem till skolan och lämna in. Dator samt laddare är något eleven lånar av skolan och om dessa går sönder eller försvinner, på grund av oaktsamhet, så är eleven ersättningsskyldig. Eleven är alltid ansvarig för sin laddare och dator.

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.