Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Välkommen till läsåret 2020/2021
Nu är det dags att starta upp ett nytt läsår. Jag hoppas att ni alla vilat upp er och laddat upp med ny energi för att ta er an nya utmaningar under läsåret som kommer. På skolan arbetar vi för fullt med att förbereda inför terminen. Vi kommer detta år att ta emot fler elever i årskurs 6 vilket är glädjande och bra för skolan, då vi nu är 4 basgrupper i varje årskurs. Omsättningen av lärare har varit låg, vilket skapar goda förutsättningar för ett fortsatt kontinuerligt, och målmedvetet arbete.

Våren och sommaren har för oss alla präglats av den pandemi vi befinner oss i och när vi gick på sommarlov trodde nog många att vi skulle gå in i hösten med ett något mer normaliserat läge. Så är inte fallet. De restriktioner som gällde grundskolans verksamhet har inte ändrats och vi har fått ladda för ännu en termin där vi behöver ta extra hänsyn till våra medmänniskor. Mitt uppdrag som rektor på vår skola är att värna om alla medarbetare och elever, vilket jag ska göra mitt bästa att leva upp till.

Information kring covid-19
Skolan är öppen som vanligt och vi följer Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer. Jag vill inledningsvis påminna om att skolplikt gäller och vi förväntar oss att alla elever kommer till skolan som vanligt så länge de är friska och symtomfria. Om en elev är hemma så ska frånvaroanmälan göras. Fokus för vår verksamhet är att bedriva undervisning. Övriga aktiviteter kommer att planeras om eller ställas in och externa besök tillåts ej. Detta för att minimera risken för smittspridning.

Skolan kommer kontinuerligt uppdatera sina riktlinjer och hålla er informerade. Om ni har frågor kontakta ert barns handledare eller mig. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida, kunskapsskolan.se/gavle.

Här följer några av de grundläggande direktiv vi har att förhålla oss till:

  • Vid någon form av symtom på sjukdom så ska man stanna hemma tills man varit symtomfri i minst 2 dagar. Om man har testat positivt för covid-19 så följer man sjukvårdens instruktioner.
  • Det är viktigt med handhygien och vi kommer påminna våra elever om detta regelbundet. Handsprit kommer finnas på skolan.
  • Vi kommer inte ta emot externa besök på skolan och vi kommer inte planera för aktiviteter utanför skolan som kan innebära kontakt med andra.
  • I våra lokaler är det svårt att eliminera alla riskfaktorer, det är trångt på vissa platser och ett större avstånd kommer inte alltid kunna hållas mellan eleverna. Vårt mål är att försöka minska på dessa situationer så mycket vi kan.
  • Vi kommer informera eleverna kontinuerligt kring covid-19 och försöka se till att de håller avstånd, sköter hygien med mera.
  • Utvecklingssamtal kommer att i största möjliga mån ske digitalt. Det är endast i särskilda fall som vi kommer att ha samtalen på plats i skolan och om ni av någon anledning inte kan delta i ett digitalt utvecklingssamtal så ber jag er kontakta ert barns handledare. Kallelse till utvecklingssamtalen skickas ut av handledare.
  • Prao under höstterminen i årskurs 8 och 9 skjuts upp
  • Information till föräldrar från studie och yrkesvägledare (årskurs 9), kommer att ske digitalt.
  • Idrott kommer till en början att ske utomhus. Det kommer finnas tydliga förhållningssätt för eleverna när det gäller ombyte och dusch. Dessa måste följas.
  • Skolan kommunicerar inte ut information om enskilda fall, oavsett om de är bekräftade eller inte

Respekterar alla dessa restriktioner kan smittspridningen minimeras. Jag hoppas alla tar sitt ansvar och följer direktiven.

Chromebooks till elever
Alla elever kommer vid terminsstart få tillgång till en chromebook (dator) genom att Kunskapsskolan lånar ut en sådan till eleven.

Chromebooken är en värdesak som eleven har personligt ansvar för. En chromebook kostar ungefär 4000 kr. Jag vill uppmana er elever och er föräldrar att prata om detta hemma. Om chromebooken hanteras ovarsamt och den till följd av det behöver repareras så kommer skolan fakturera er lagningskostnaden. En chromebook ska låsas in i elevens skåp när den inte används, till exempel vid lunchrast, idrott och liknande.

En chromebook som vårdas väl och som inte går sönder gör att du som elev lyckas bättre i skolan. Kom ihåg att ladda chromebooken hemma så att du alltid är redo för en ny skoldag.

Kalendarium och ledigheter
Kalendarium för läsåret finns på skolans hemsida. När det gäller ledigheter så hänvisar vi till loven. Det finns möjlighet att få ledigt annan tid, men vi kommer vara restriktiv att bevilja ledigheter under terminen, då vi ser det som en framgångsfaktor att eleven är på skolan. Ledigheter under nationella prov beviljas ej.

Nu kör vi!
Vi gjorde ett fantastiskt läsår 2019/20 med höga resultat och hög nöjdhet hos elever, föräldrar och medarbetare. Tryggheten och trivseln för eleverna låg på höga nivåer. Detta trots de negativa inslag som störde utbildningen i form av covid-19 och byte av matleverantör (där vi snabbt bytte tillbaka). Vi på skolan är dock aldrig nöjda. Vi drivs av utveckling och ska försöka göra detta till ett ännu bättre år. Vi vill att ni föräldrar och elever arbetar med oss på denna resa. Tillsammans når vi längre.


Välkomna!

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.