Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

November 2020

Hej!

Nu närmar vi oss slutet av denna termin och vi är nöjda med det arbete som bedrivits på skolan trots den pandemi som hela tiden ligger och lurar i bakgrunden. Eleverna arbetar på bra, vi har god studiero och ser ut att nå en hög måluppfyllelse. När det gäller covid-19 så har vi har fått anpassa oss till detta och vi behöver hela tiden vara flexibla och lösningsfokuserade. Detta kan påverka en del av den ordinarie undervisningen, men vi ser hela tiden till att hålla så hög kvalitet som möjligt. Ingenting är normalt i samhället just nu och då är det extra viktigt att vi arbetar tillsammans för att få en skola som eleverna känner sig trygga i.

Information covid-19
Under vecka 47 införde Folkhälsomyndigheten skärpta allmänna råd för Gävleborgs län. Det är viktiga rekommendationer för alla i regionen, men för grundskolan gäller i princip samma rutiner som tidigare. Vi ska fortsätta ha skolorna öppna och både elever och medarbetare förväntas vara på plats, så länge man är frisk och symtomfri. Jag vill uppmärksamma er på att det är ni som vårdnadshavare som tar beslut om det är lämpligt att skicka era barn till skolan utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och direktiv. Jag vill inte utsätta mina medarbetare och andra elever för onödig risk och ber er därför vara extra uppmärksamma på symtom.

Vi kommer också att bli än mer restriktiva gällande externa besök på skolan, vilket tyvärr även gäller er föräldrar. Vi hoppas dock att digitala möten fungerar bra som alternativ under denna tid. Vi får helt enkelt hjälpas åt och göra vårt bästa för att få bukt på smittspridningen för att så småningom kunna återgå till lite mer normala rutiner.

En del vårdnadshavare kontaktar skolan med frågor vi inte kan besvara:

  • Vi gör inte bedömningar kring symtom med mera utan hänvisar till vården.
  • Vi kommenterar inte enskilda elevers eller medarbetares hälsotillstånd

Om vi skulle få kännedom att medarbetare eller elev har Covid-19 så meddelar vi detta utifrån det regionala smittskyddets rekommendationer. Om ditt barn testar positivt för covid-19 vill jag att ni informerar mig om detta så att vi kan kontakta smittskyddet och följa deras rekommendationer.

På skolan gör vi vårt bästa för att eleverna ska hålla avstånd, sköta handhygien samt i övrigt vara delaktiga i att minimera smittspridning. Vi har hela tiden en löpande diskussion kring åtgärder som kan vara gynnsamma. Detta kan innebära förändringar i scheman, ändrad start- och sluttid, fasta lunchtider med mera. Jag hoppas alla kan ha överseende med detta.

Om du som vårdnadshavare är orolig för att ditt barn kan halka efter i skolarbetet på grund av eventuell sjukfrånvaro så kontaktar du ditt barns personliga handledare för att se över studieplanen.

Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer:

  • Alla med symtom stannar hemma.
  • Om symtomen går över inom 24 timmar, behöver man inte testa sig men man ska stanna hemma i ytterligare två dygn för att säkerställa att symtomen är tillfälliga.
  • Om symtomen är kvar efter 24 timmar bokar man test, stannar hemma under tiden man inväntar test och testsvar.
  • Vid positivt svar stannar man hemma i minst sju dagar från första symtom, de två sista dagarna ska vara feberfria och man ska känna sig frisk. Elever och medarbetare som insjuknar ska informera rektor.
  • Vid negativt svar stannar man hemma tills man känner sig frisk (som vanligt).
  • Om man av någon anledning inte kan testa sig stannar man hemma i minst sju dagar från första symtom, de två sista dagarna ska vara feberfria och man ska känna sig frisk. (Som om man testat positivt)

Om ni har frågor kring hur skolan hanterar situationen kring covid-19 är ni välkomna att kontakta mig, vid frågor kring symtom, testning eller smittspårning kan ni kontakta 1177 eller 113 13.

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.