Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

December 2020

Hej!

Efter en hösttermin som varit präglad av den pandemi som råder i vårt samhälle så går vi nu mot ett välförtjänt jullov. Vi har ställts inför utmaningar vi aldrig trott skulle kunna förekomma och har tillsammans löst det, efter omständigheterna, på ett fantastiskt bra sätt. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som med ett lösningsfokuserat och hårt arbete gjort detta möjligt. Jag vill även ge en eloge till alla elever som med gott mod och entusiasm tagit sig an de utmaningar de ställts inför. Slutligen vill jag rikta ett tack till er vårdnadshavare för att ni med tålamod och förtroende hjälpt oss att göra denna termin riktigt bra.

Hur nästa termin kommer starta upp eller se ut i helhet, vet vi inte i dagsläget. Vi räknar med att vi startar upp terminen med eleverna på plats på skolan den 8 januari, men är förberedda för att det återigen kan bli rekommendationer om distansundervisning. Vi kommer även fortsatt att följa de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och det lokala smittskyddet. Vi kommer att hålla er informerade vid eventuella förändringar av riktlinjer och rekommendationer.

Utvecklingssamtal och andra möten kommer fortfarande att ske digitalt via länk under vårterminen. Handledare skickar ut kallelse till dessa. Vi tycker att det är tråkigt att vi inte kan träffa er vårdnadshavare “på riktigt” men höstens digitala utvecklingssamtal genomfördes med hög kvalitet och det fungerade mycket bra.

Även om det är oroande tider som präglas av ovisshet så finns det så klart också mycket positiv att se fram emot inför 2021, vi kommer till exempel bygga ut skolan och utöka skolan med årskurs 4 och 5, mer om det nedan.

Kunskapsskolan Gävle startar årskurs 4-5!
Till hösten 2021 kommer vi på Kunskapsskolan Gävle utöka vår verksamhet genom att erbjuda utbildning för elever i årskurs 4-5. Detta gör att vi i fortsättningen kommer erbjuda skolverksamhet för elever i årskurs 4-9. Vi ser väldigt mycket fram emot det här och vi ser att det kommer få många positiva effekter på hela skolans organisation, vi kommer till exempel kunna organisera undervisningen efter stadierna på ett bättre sätt. Vi kommer också göra om skolgården som så klart kommer vara positivt för alla våra elever.

Flera av Kunskapsskolans skolor har redan idag årskurs 4-5 och vi har en tydlig pedagogik för de yngre barnen. Ni kan läsa mer om Kunskapsskolans pedagogik för mellanstadiet på vår hemsida kunskapsskolan.se. Ansökan och köer är redan öppnade så om ni har yngre barn som ni vill ska börja i årskurs 4 eller 5 nästa höst så kan ni gå in på hemsidan och ställa era barn i kö. Tipsa också gärna vänner och bekanta!

Det första året räknar vi med att ta in en basgrupp i årskurs 4 och en i årskurs 5, längre fram kommer vi att ta emot två basgrupper per årskurs. För att få plats med dessa nya elever så kommer vi under vårterminen bygga ut skolan och bygga om vår skolgård. För befintliga elever på skolan kommer byggnationen förhoppningsvis inte påverka något då utbyggnaden sker på ena kortsidan av skolan. Delar av skolgården kommer dock att stängas av. Förutom det positiva i att vi får en skola som når ut till fler elever i ett tidigare skede så kommer det även bli lokalmässiga fördelar, vi kommer till exempel utöka antalet omklädningsrum, renovera befintliga omklädningsrum och förbättra idrottshallen med en avskiljningsvägg. Skolgården kommer göras om helt med allaktivitetsplan, nya sittytor och andra roliga förbättringar av utemiljön.

Välgörenhet i jultider
Då beslutet om distansundervisning kom snabbt och den mat vi beställt till eleverna för dessa dagar inte gick att avbeställa så känns det mycket bra att berätta att Kunskapsskolan Gävle skänkt den mat eleverna skulle ha ätit på torsdag och fredag till hjälporganisationen Ria. Efter att vi löst transport och ansvarsfrågan så levererades bland annat ungefär 250 portioner “julbord” till utsatta och hemlösa människor som sökt hjälp hos Ria. Detta gjorde att de valde att ha öppet under julhelgen, när andra hjälporganisationer tvingats stänga. Förhoppningsvis har vi hjälpt till att göra julen lite mysigare för några människor i dessa svåra tider.

God jul och gott nytt år!

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.