Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Kunskapsskolan Gävle övergår till delvis distansundervisning

Hej

Under en presskonferens i torsdags förra veckan informerade Skolverket, regeringen och Folkhälsomyndigheten om hur skolor kan och ska arbeta för att minska risken för smittspridning. Nu kan skolors huvudmän själva besluta om att högstadieelever helt eller delvis ska få distans- eller fjärrundervisning. Detta för att minska trängseln på skolan och i kollektivtrafiken, detta ska i sin tur minska risken för smittspridning.

Utifrån dessa nya rekommendationer, gällande distansundervisning, så kommer Kunskapsskolan Gävle att från och med onsdag den 13/1 övergå till delvis distansundervisning för årskurs 7-9. Som ni vet har vi sedan tidigare infört en mängd åtgärder för att minska risken för smittspridning, men vi ser att vi i nuläget behöver göra mer. Anledningen till att vi gör detta är för att minska trängseln i skolan och skapa ett större utrymme för eleverna på skolan, bland annat i matsal och rastzon. Genom detta hoppas vi att kunna minimera smittspridning av covid-19 på skolan.

Till att börja med så kommer en årskurs per dag att bedriva distansundervisning utifrån ett rullande schema. Vi kommer arbeta med en kombination av fjärr- och distansundervisning. Detta innebär att ungefär 80 elever dagligen bedriver distansstudier. Att vi väljer att ha ett rullande schema beror på att eleverna inte ska missa samma dag i skolan varje vecka. Detta är viktigt då vissa ämnen kräver att eleverna är på skolan, till exempel musik, slöjd, idrott, hkk. Arbetslagen kommunicerar vilka dagar i veckan respektive årskurs har distansstudier. I dagsläget kommer det att röra sig om 1-2 dagar i veckan.

Onsdag 13/1 kommer åk 7 ha distansundervisning.
Torsdag 14/1 kommer åk 8 ha distansundervisning.
Fredag 15/1 kommer åk 9 ha distansundervisning.
Måndag 18/1 kommer åk 7 ha distansundervisning osv.

Detta gäller i första hand till fredag v. 4 (29/1). Efter det, och beroende på hur smittspridningen ser ut i kommunen, kommer ett nytt beslut.

Elever som av olika anledningar inte kan studera hemifrån (distansstudier) har möjlighet att få vara på plats i skolan. Kontakta i sådana fall er handledare eller mig.

Skollunch
Alla elever har rätt till mat från skolan de dagar de har distansundervisning. Matlådor kommer delas ut till de som vill ha. Anmäl till handledare om intresse finns. Vi återkommer med hur detta ska lösas för de elever som vill ha/hämta matlåda.

Distansstudier
Eleven kommer av arbetslag/ ämneslag få ett schema att följa. Eleven loggar i god tid in på datorn och deltar i bg- samlingar, undervisningspass med mera som eleven enligt schema ska delta i. Kameran på datorn ska var påslagen och mikrofonen av (när eleven inte ska prata). Det är obligatorisk närvaro och närvarokontroll sker på alla pass.

Vid frågor kontakta handledare eller mig,

Vänligen, Thomas Moberg, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.