Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

Augusti 2021

Välkommen till läsåret 2021/2022

Nu är det dags att starta upp ett nytt läsår. Jag hoppas att ni alla vilat upp er och laddat upp med ny energi för att ta er an nya utmaningar under läsåret som kommer. På skolan arbetar vi för fullt med att förbereda inför terminen. Omsättningen av lärare har varit låg, vilket skapar goda förutsättningar för ett fortsatt kontinuerligt, och målmedvetet arbete. Glädjande är att vi nu välkomnar elever i årskurs 4 och 5 till Kunskapsskolan Gävle. Utbyggnaden av skolan är så gott som klar och vi har nu blivit en skola med elever från årskurs 4 till 9.

Våren och sommaren har för oss alla präglats av den pandemi vi befinner oss i och när vi gick på sommarlov trodde nog många att vi skulle gå in i hösten med ett normaliserat läge. Så är inte fallet. De restriktioner som gällde grundskolans verksamhet har inte ändrats nämnvärt och vi har fått ladda för ännu en termin där vi behöver ta extra hänsyn till våra medmänniskor. Mitt uppdrag som rektor på vår skola är att värna om alla medarbetare och elever, vilket jag ska göra mitt bästa för att leva upp till.

Information kring covid-19
Skolan är öppen som vanligt och vi följer Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets, Skolverkets och de regionala smittskyddens rekommendationer. Även om vuxna till stor del är vaccinerade så kan fortfarande våra elever bli smittade och sjuka. Kunskapsskolans riktlinjer gäller samtliga medarbetare och elever, oavsett om man har antikroppar mot covid-19 eller inte. Riktlinjerna gäller även vaccinerade medarbetare och elever. Vi uppdaterar våra riktlinjer löpande utifrån myndigheternas rekommendationer.

Jag vill inledningsvis påminna om att skolplikt gäller och vi förväntar oss att alla elever kommer till skolan som vanligt så länge de är friska och symtomfria. Skolan kommer kontinuerligt uppdatera sina riktlinjer och hålla er informerade. Om ni har frågor kontakta ert barns handledare eller mig. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida, kunskapsskolan.se/gavle.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan, om inte andra riktlinjer getts av vården eller Folkhälsomyndigheten exempelvis vid familjekarantän eller efter resor. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.

Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska medarbetare och elever informera rektor. Vid symtom som går över inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare 2 dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas gäller samma regler som vid positivt testsvar. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.

Här följer några av de grundläggande direktiv vi har att förhålla oss till. I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Ingen distansundervisning kommer att bedrivas om inte särskilda skäl föreligger.
 • Vid någon form av symtom på sjukdom så ska man stanna hemma och testa sig för covid-19.
 • Om man har testat positivt för covid-19, eller om någon familjemedlem gjort det, så följer man sjukvårdens instruktioner.
 • Det är viktigt med handhygien och vi kommer påminna våra elever om detta regelbundet. Handsprit kommer finnas på skolan.
 • Vi kommer inte ta emot externa besök på skolan och vi kommer inte planera för aktiviteter utanför skolan som kan innebära kontakt med andra.
 • I våra lokaler är det svårt att eliminera alla riskfaktorer, det är trångt på vissa platser och ett större avstånd kommer inte alltid kunna hållas mellan eleverna. Vårt mål är att försöka minska på dessa situationer så mycket vi kan.
 • Vi kommer informera eleverna kontinuerligt kring covid-19 och försöka se till att de håller avstånd, sköter hygien med mera.
 • Utvecklingssamtal kommer att i största möjliga mån ske digitalt. Det är endast i särskilda fall som vi kommer att ha samtalen på plats i skolan och om ni av någon anledning inte kan delta i ett digitalt utvecklingssamtal så ber jag er kontakta ert barns handledare. Kallelse till utvecklingssamtalen skickas ut av handledare.
 • Prao under höstterminen i årskurs 8 och 9 skjuts upp till vårterminen
 • Nationella prov kommer genomföras under året, detta utifrån Skolverkets rekommendationer.
 • Idrott kommer till en början att ske utomhus. Det kommer finnas tydliga förhållningssätt för eleverna när det gäller ombyte och dusch. Dessa måste följas.
 • Skolan kommunicerar inte ut information om enskilda fall, oavsett om de är bekräftade eller inte.

Respekterar alla dessa restriktioner kan smittspridningen minimeras. Jag hoppas alla tar sitt ansvar och följer direktiven.

Uppstart 4-5
Hösten 2021 är det äntligen dags att starta upp årskurs 4 och 5 på Kunskapsskolan Gävle. Under sommaren har en utbyggnad skett och ny personal rekryteras. Arbetet med detta har fungerat bra och nya fina lokaler står och väntar på eleverna. Idrottshallen kommer få ett nytt utseende och nya omklädningsrum har byggts, samtidigt som de gamla renoverats. Slöjd- och bildsalen har flyttats och fått nya lokaler. Även specialläraren kommer få nya lokaler. Skolgården kommer förändras till det bättre med allaktivitetsplan, bollplank, gungor med mera. Tyvärr är leveranserna försenade så det arbetet kommer ske senare under hösten.

Chromebooks till elever
Alla elever kommer vid terminsstart få tillgång till en chromebook (dator) genom att Kunskapsskolan lånar ut en sådan till eleven.

Chromebooken är en värdesak som eleven har personligt ansvar för. En chromebook kostar ungefär 4000 kr. Jag vill uppmana er elever och er föräldrar att prata om detta hemma. Om chromebooken hanteras ovarsamt och den till följd av det behöver repareras så kommer skolan fakturera er reparationskostnaden. En chromebook ska låsas in i elevens skåp när den inte används, till exempel vid lunchrast, idrott och liknande.

En chromebook som vårdas väl och som inte går sönder gör att du som elev lyckas bättre i skolan. Kom ihåg att ladda chromebooken hemma så att du alltid är redo för en ny skoldag.

Kalendarium och ledigheter
Kalendarium för läsåret finns på skolans hemsida. När det gäller ledigheter så hänvisar vi till loven. Det finns möjlighet att få ledigt annan tid, men vi kommer vara restriktiva vad gäller att bevilja ledigheter under terminen, då vi ser det som en framgångsfaktor att eleven är på skolan. Ledigheter under nationella prov beviljas ej.

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.