Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev december 2021

Hej,

Nu går höstterminen mot sitt slut och vi kan se tillbaka på en termin där covid-19 återigen funnits som en faktor i samhället och skolan. Detta har dock inte påverkat utbildningen i någon större grad förutom att vi har haft fler elever och medarbetare frånvarande från skolan, vilket är en naturlig följd i att vi försöker vara noga med att följa de rekommendationer Folkhälsomyndighetens ger.

Vi har detta år välkomnat elever i årskurs 4-5 till skolan, med ett lyckat resultat. Nya fina lokaler har byggts, skolgården, idrottshall och omklädningsrum har renoverats. De nya eleverna har funnit sig tillrätta på skolan och vi ser att vår pedagogik fungerar minst lika bra i de yngre åldrarna. Vi startade arbetet med årskurs 4-5 i liten skala, men kommer till nästa läsår att utöka verksamheten med en ytterligare basgrupp i respektive årskurs.

Alla elever ska de senaste veckorna haft ett förlängt ph-samtal där ni vårdnadshavare varit inbjudna. Att stämma av elevens utveckling och mål mitt i terminen är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete och ska ge eleverna en tydlig riktning i hur de ligger till i förhållande till de mål de satt i början av terminen. Nu uppmanar vi eleverna att kämpa på för att nå så långt som möjligt innan de går på en välförtjänt julledighet.

Framgångsfaktorer
En viktig del i att eleverna ska lyckas med skolan och en framgångsfaktor för att de ska nå de mål de har, är att följa de ordningsregler skolan satt upp. Eleverna är duktiga på det och studieron är god, men vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre. Prata gärna med era barn kring detta. Alla vill ha studiero, men det handlar lika mycket om att “ge” studiero och inte störa andra. Det är också viktigt att eleverna har en tydlig planering, är förberedda och kommer i tid till lektioner.

En annan framgångsfaktor är samverkan mellan hem och skolan. Var nyfiken och engagerad i barnens skolgång och se till att ha en bra dialog med handledare/ skola. Om ni som vårdnadshavare pratar positivt om skola och utbildning så kommer det smitta av sig på barnen.

Covid-19
Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade och följa de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger. Dessa uppdateras kontinuerligt, men viktigt är att vi fortsätter stanna hemma vid symtom, testar oss, samt följer rekommendationerna gällande avstånd och hygien.

Kalendarium och ledigheter
Kalendarium för läsåret finns på skolans hemsida. När det gäller ledigheter så hänvisar vi till loven. Det finns möjlighet att få ledigt annan tid, men vi kommer vara restriktiva vad gäller att bevilja ledigheter under terminen, då vi ser det som en framgångsfaktor att eleven är på skolan. Ledigheter under nationella prov beviljas ej.

Trafik vid hämtning och lämning
Vi märker att det blir allt mer trafik på gatan utanför skolan (Rynningsgatan) och vi vill uppmana er att vara försiktiga när ni hämtar och lämnar era barn. Gatan är trång och det blir inte bättre när snön kommer. Tänk på hur ni parkerar medan ni väntar så att ni inte blockerar utfarter från skolan eller för de boende på gatan. Stäng av bilen medan ni väntar. Använd gärna den vändplan som finns i början av Rynningsgatan (mot stan) för detta ändamål. Vi vill värna om våra elevers säkerhet, kontakten med grannar samt vår miljö.

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.