Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Välkommen till läsåret 2022/2023

Nu har vi startat upp ett nytt läsår. Jag hoppas att ni alla vilat upp er under sommaren och laddat upp med ny energi för att ta er an nya utmaningar under läsåret som kommer. På skolan arbetar vi för fullt med att skapa de bästa möjligheterna för eleverna att lyckas med sina studier. Omsättningen av lärare har varit relativt låg, vilket skapar goda förutsättningar för ett fortsatt kontinuerligt och målmedvetet arbete.

Positivt är att vi äntligen får starta upp en termin utan att ta alltför mycket hänsyn till den pandemi som under ett par år lamslagit samhället. Det negativa är att vi ser att skolresultaten under pandemin försämrades något. Detta är något vi behöver ändra på och det är därför viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att vända trenden. Jag är egentligen inte så orolig för detta utan jag tror starkt på att vi på skolan och ni där hemma kan hjälpas åt och ta oss an denna utmaning. Som en del av detta har vi valt att ha trygghet och trivsel samt ordning och reda (skolkultur) som ett prioriterat mål på skolan. Det lägger grunden för att eleverna ska kunna fokusera på sina studier.

Förra läsåret var vårt första år då vi bedrev utbildning från årskurs 4. Detta med ett mycket lyckat resultat. Eleverna i de lägre årskurserna tog sig an skolans arbetssätt på ett föredömligt sätt och vi är nöjda med deras prestation. En omorganisation är på gång och vi kommer framöver arbeta 2-parallellt i årskurs 4-6, samt 5-parallellt i årskurs 7-9. Detta innebär att vi främst kommer ta in elever till årskurs 4 och till årskurs 7.

Skolkultur
Skolan är en plats för lärande. Det är därför viktigt att eleverna kommer i tid till lektionerna och är förberedda. Telefoner är inte tillåtna under skoltid. De elever som har telefoner med sig till skolan ska lämna in dem i början på dagen och får igen dem när de går hem. Detta är inget nytt för oss på Kunskapsskolan, men är nu reglerat i skollagen och gäller alla elever. För att eleverna ska ha bästa förutsättningar för lärande så kommer vi i år att arbeta extra hårt med “trygghet och trivsel” samt ”ordning och reda”. Skolans trivselregler ska följas av alla. Det är viktigt att skolan och hemmet samarbetar kring detta, så gå gärna igenom skolans trivselregler tillsammans hemma.

Chromebooks till elever
Alla elever kommer vid terminsstart få tillgång till en chromebook (dator) genom att Kunskapsskolan lånar ut en sådan till eleven. Chromebooken är en värdesak som eleven har personligt ansvar för. En chromebook kostar cirka 4000 kr. Om chromebooken hanteras ovarsamt och den till följd av det behöver repareras så kommer skolan fakturera er reparationskostnaden. En chromebook ska låsas in i elevens skåp när den inte används, till exempel vid lunchrast, idrott och liknande.

En chromebook som vårdas väl och som inte går sönder gör att eleven lyckas bättre i skolan. Påminn gärna ditt barn om att ladda chromebooken hemma så är vi alla förberedda och redo för en ny skoldag.

Kalendarium och ledigheter
Kalendarium för läsåret finns på skolans hemsida. När det gäller ledigheter så hänvisar vi till loven. Det finns möjlighet att få ledigt annan tid, men vi kommer vara restriktiva vad gäller att bevilja ledigheter under terminen, då vi ser det som en framgångsfaktor att eleven är på skolan. Ledigheter under nationella prov beviljas ej.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till skolan och medarbetare finns på vår hemsida. Om ni har frågor kring era barns studier, kontakta i första hand barnets handledare.

Nu ser vi fram emot ett läsår full av studier och glädje.

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.