Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Gävle

Tillförordnad rektor Henrik Björkman berättar om händelser på skolan.

Hej alla där hemma!

Här kommer rektorsbrevet för maj och juni månad som är det sista för denna termin.

Läget på skolan
Nu är det inte långt kvar på terminen och för många elever gäller det att inte missa något så här i slutet. Vi är färdiga med alla nationella prov och det är inte många prov och redovisningar kvar. I stället läggs tiden på att träna begrepp och förmågor och lära sig nya saker som följs upp nästa termin. Vi kommer också att ha en del schemabrytande aktiviteter så här i slutet av terminen. Viktigt alltså att läsa veckobreven noga.

I förra rektorsbrevet nämnde jag att det varit en del skadegörelse, framför allt på toaletter. Detta har nu avtagit och vi kan åter ha alla toaletter öppna. Bra alla elever som hjälpt till att få stopp på skadegörelsen!

Organisation läsåret 20224/2025
Som ni säkert har sett i media så minskar elevkullarna i kommunen under kommande år vilket också har lett till att många skolor drar ner på personal och genomför en del förändringar. Här på Kunskapsskolan märker vi också av att elevkullarna minskar och vi kommer ha något färre elever nästa läsår än i år. Det kommer innebära en del förändringar på skolan men vi har lyckats göra en omställning som inte innebär någon större personalomsättning. Inom skolans värld sker det alltid en del organisationsförändringar i samband med läsårsslutet och det i sig kan bero på många saker, till exempel ett förändrat elevantal, att någon medarbetare är föräldraledig eller väljer att studera. Ni kommer att få information via arbetslagens veckobrev om det sker någon förändring i ditt barns årskurs.

Har ni frågor eller funderingar kring förändringarna som kommer att ske är ni välkomna att kontakta mig!

Idrott
1-2/6 kommer våra elever i årskurs 4 att delta i GD/GIF-olympiaden. Detta är ett mycket stort evenemang med många roliga aktiviteter som skapar fin sammanhållning och en härlig idrottsupplevelse. Inom Skol IF har högstadiet spelat gruppspel i innebandy och förtjänstfullt gått vidare till semifinal.

Föräldrarådet
Protokollet från vårt senaste föräldraråd har skickats ut till samtliga vårdnadshavare. Vi diskuterade bland annat svaren på föräldraenkäten, vad som gör Kunskapsskolan till en attraktiv skola och vilka teman som önskas på föräldramöten.

Skolavslutning
Tiderna för skolavslutningen skickas ut i kommande veckobrev från arbetslagen, det är olika tider för mellanstadiet och högstadiet. Vi är glada att åter kunna bjuda in föräldrar och släkt. Tyvärr kan vi inte ta emot kompisar till eleverna. Avsutningen sker i idrottshallen måndag 10/6.

Stort tack!
Avslutningsvis vill jag tacka er vårdnadshavare för ett fint läsår med mycket bra samverkan mellan hem och skola. Utan ert stöd hade vårt arbete varit mycket svårare att genomföra!

Trevlig helg. Hoppas ni har möjlighet att njuta av det fina vädret!

Vänliga hälsningar
Henrik Björkman
Rektor
Kunskapsskolan Gävle

Följ oss gärna på sociala medier
Instagram: kunskapsskolangavle, Facebook: kunskapsskolangavle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.