Ansök
Om oss

Elevhälsa

Kunskapsskolans elevhälsoteam har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare.

Elevhälsoteamet arbetar utifrån att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån det pedagogiska, psykosociala och medicinska perspektivet. Alla elever på Kunskapsskolan ska ha en trivsam skolmiljö där lärmiljön står i fokus.

Elevhälsan samarbetar och samverkar med skolans pedagoger, elevens vårdnadshavare samt externa aktörer för att tidigt uppmärksamma eventuella behov av stöd.

Välkommen till oss på elevhälsan

Följande personer ingår i Kunskapsskolan Helsingborgs team:

Lidija Münchmeyer

Anna Holst Garløv

Telefon: 0733-146607
anna.holst@kunskapsskolan.se

Emma Arnström

Annika Andersson

Anette Leijon

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.