Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober

Välkomna till ett nytt spännande läsår!
Nu är vi redan inne i början av oktober och det märks att hösten är på ingående. Vi har haft en riktig bra start där våra nya elever har haft fullt upp med att lära sig vårt arbetssätt. De har visat på stor ansträngning och hög ambition att lära sig. Nu när halva terminen gått har det även blivit dags för "mitterminsavstämning". Ämneslärarna ser över hur eleverna ligger till i förhållande till sina slutmål och dokumenterar i eds.

Skolresultat
I våras gick våra nior ut med ett genomsnittligt meritvärde på 276 poäng- ett mycket gott studieresultat, bästa resultatet i kommunen. Den officiella statistiken för hela kommunen och landet finns på Skolverkets hemsida. Vi är mycket stolta över våra resultat och framförallt över alla våra elevers ansträngningar som tillsammans med sina lärare kämpat för att uppnå goda studieresultat.

Digital loggbok.
Vi har nu implementerat den digitala loggboken i årskurs 7-9. Vi kan se stora tidsvinster med den digitala loggboken vilket frigör mer tid för handledarna att prata om olika lärstrategier med eleverna på de personliga handledarsamtalen. Som föräldrar kan ni logga in med era barns inloggningsuppgifter på Kunskapsporten för att se ert barns planering. Förutom planeringen kan ni även se bedömningar som lärarna gjort. Vill ni däremot se hela matrisen så behöver ni logga in på eds. Utvecklingen av den digitala loggboken kommer även under detta läsår att fortsätta där vi till exempel tittar på lösningar där eleverna kan boka in sig på olika workshops.

Betygsprognoser
Inför höstlovet gör vi en extra uppföljning av hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål. Ni kan alltid gå in i eds för att följa era barns progression. Titta även i deras loggböcker för att se vilka mål de har för veckan samt om de följer sin planering. Handledarna kommer först prata med eleverna på PH-samtalen om målvarningen och därefter kommer även ni som föräldrar att få ett mejl hem. Har ni sedan funderingar kring målvarningen, efter att ni pratat med era barn, går det även bra att kontakta ämneslärarna.

Info från SYV
Under vecka 45 på torsdag förmiddag kommer eleverna i årskurs 9 besöka några av de kommunala skolorna och på fredag förmiddag de fristående gymnasieskolorna. På tisdag förmiddag vecka 46 besöker eleverna de resterande kommunala gymnasieskolorna. Lärare från vår skola kommer naturligtvis följa med.

Nationella prov
Under vecka 45-50 kommer de muntliga delarna i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 och 9 genomföras. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna. Som jag i tidigare rektorsbrev informerat om har Regeringen beslutat om att resultaten ska ha en särskild betydelse det vill säga att elevens resultat på nationella proven ska vägas in i större utsträckning än tidigare vid betygssättningen. Ledighet beviljas ej i samband med nationella prov.

Läsprojektet
Dessvärre har vi blivit något försenade med att köra igång vårt läsprojekt. Vi har nu ett samarbete med Stadsbiblioteket samt en projektplan klar och målet är att starta läsprojektet efter höstlovet. Grunden för projektet är de senaste årens nationella och internationella mätningar kring elevers läsförmåga där man ser att det är allt sämre ställt med barns läsvana och läsförståelse. Genom läsprojektet hoppas vi på att förbättra elevernas läsvana, träna upp elevernas läsförmåga och läsförståelse.

Skolfotografering
I våras fick ni och eleverna information om att den nya dataskyddsförordningen GDPR medförde andra krav gällande skolfotografering. Kunskapsskolan har, efter långa förhandlingar, nu kommit överens med ett antal skolfotoföretag om att genomföra skolfotografering. Avtalet som gäller nu är inom ramen för GDPR. Liksom tidigare kommer ni bli kontaktade av skolfotoföretaget Exaktafoto, där ni bestämmer om ni vill köpa skolfoton/skolkatalog. Vill eleven inte vara med i skolkatalogen är det precis som tidigare, det vill säga eleven avstår. Dock ska alla elever ta enskilda fotografier då skolan behöver dessa för att kunna identifiera alla våra elever. Huruvida ni sedan väljer att köpa de enskilda fotografierna är helt upp till er att bestämma. Skolfotograferingen kommer ske den 18–19 oktober, schema för fotografering kommer delas med handledarna.

Ledighet och frånvaro
Elevens basgruppshandledare har rätt att bevilja eleven ledigt under 2 dagar/läsår. Ledighetsansökan ska lämnas in i god tid före ledigheten, dock minst två veckor i förväg. All ledighet därutöver beslutas av rektor. Varje ledighet behandlas individuellt.

Skolan kommer att vara mycket restriktiva med ledigheter och inga ledigheter beviljas vid de nationella provens genomförande.

Tveka inte att höra av er om ni undrar något. Önskar er en trevlig höst!

Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.