Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev december

Hej alla elever och föräldrar!

Snart väntar en lång och härlig julledighet för alla elever och medarbetare. Det har arbetats intensivt de sista veckorna för att göra klart det som har planerats, en eloge till alla elever och lärare som slitit ända in i slutet. Jag vill passa på att tacka alla som gjorde både luciafirandet och julavslutningen till en trevlig tillställning.

Terminsbetyg
Nu har våra elever fått sina betyg och vi tycker det är viktigt att ni tillsammans med era barn diskuterar kring deras resultat. Jag vill även uppmana er att prata med era barn om att betyg är ett mått på prestation och ansträning och inte kopplat till person. Betygen är ett underlag som kommer ligga till grund för utvecklingssamtalen i januari där ni ska sätta upp nya mål för terminen. Om ni har några frågor kring era barns skolgång är det bara att maila era barns personliga handledare eller ämneslärare

Informationsmöten för nästa års 6:or och 7:or
Höstens informationsmöten för blivande elever i årskurs 6 och 7 har varit välbesökta. Riktigt kul att så många är intresserade av vår skola och vårt arbetssätt. Kön till nästa läsår är den längsta på länge så om ni känner någon som vill börja är det redan nu läge att ställa sig i kö. Datum för vårens informationsmöte hittar ni på vår hemsida kunskapsskolan.se/helsingborg

Läsprojektet
Vi har nu kommit igång med läsprojektet där alla elever på skolan läser två till tre gånger i veckan på basgruppstid. Grunden för projektet är de senaste årens nationella och internationella mätningar kring elevers läsförmåga där man ser att det är allt sämre ställt med barns läsvana och läsförståelse. Genom läsprojektet hoppas vi på att förbättra elevernas läsvana, träna upp elevernas läsförmåga och läsförståelse.

Kalendarium
Kalendariet för vårterminen finns på vår hemsida, där kan ni även se provdatum för Nationella prov för årskurs 6 och 9. Inga ledigheter kommer att beviljas under nationella proven. Vi startar vårterminen den 7 januari med utvecklingssamtal. Tider för utvecklingssamtal får ni via handledarna.


Med önskan om en god jul och gott nytt år

Lidija Münchmeyer
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.