Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Februari 2019

Hej!

Nu har sportlovet passerat och eleverna är i full gång med sina studier. Vi har en spännande vårtermin att se fram emot.

Snart enkätdags (igen)!
Jag vill börja med att tacka er som svarat Skolinspektionens enkät. Denna enkät är nationell där vi kan jämföra våra resultat med andra skolor främst i kommunen men även på riksnivå. Enkäten har besvarats av våra elever i årskurs nio samt vårdnadshavare till samtliga elever. Skolinspektionens enkät är av en mer generell karaktär för att den ska vara jämförbar med andra skolor.

Varje år genomför vi en egen intern enkät på alla våra skolor och nu är det snart dags igen. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Både elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och stänger tidigt på morgonen den 18 mars, svara därför gärna senast på söndagen den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Relationen mellan NP resultat och faktiska betyg
Jag kan med glädje konstatera att våra elever i årskurs 6 och 9 (vårterminen 2018) i mycket hög utsträckning motsvarar de kunskapskrav som Nationell Proven prövar (NP). Detta visar på professionella lärare som håller hög kvalitet på undervisningen samt elever som anstränger sig lite extra för att nå sina mål. Jag är oerhört stolt över att få arbeta med engagerade och yrkesskickliga lärare samt med våra härliga elever. Vill ni ta del av resultatet och även se hur det gått för andra skolor i kommunen kan ni göra detta på Skolverkets hemsida.

Betygsprognoser
Inför påsklovet gör vi en extra uppföljning av hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål. I samband med påsklovet skickar vi hem eventuella målvarningar. Ni kan alltid gå in i Eds för att följa era barns progression. Titta även i deras loggböcker för att se vilka mål de har för veckan samt om de följer sin planering. Skulle ni få hem en målvarning är det viktigt att ni pratar med barnen om det. Har ni funderingar kring målvarningen kan ni kontakta respektive ämneslärare

Prao
Som jag tidigare har informerat om så är PRAO återigen obligatoriskt. Under v. 11 och v. 20 ska alla våra elever i årskurs åtta ut på PRAO. Syftet med PRAO är att ge eleverna erfarenhet från arbetslivet och att de ska få en inblick i hur specifika branscher ser ut. Vi ser det också som en möjlighet för dem att ytterligare utveckla och använda sig av framtidsförmågorna. Eftersom vi inte har organiserat PRAO på några år så har vi nu fått börja bygga upp ett nytt kontaktnät med lämpliga arbetsplatser. Detta är något som kommer ta tid och något som vi behöver er hjälp med. Om du eller någon du känner har möjlighet att ta emot någon eller några av våra elever som PRAO-elever så ber jag dig att kontakta arbetslagsledaren i årskurs8, alice.cederholm@kunskapsskolan.se. Vi är mycket tacksamma för alla tips!

Har ni några funderingar, hör gärna av er.
Med vänliga hälsningar
Lidija Münchmeyer
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.