Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Maj 2019

Hej,

Nu känner man verkligen i luften att våren är här och att sommarlovet närmar sig med stormsteg. Jag upplever att eleverna kämpar på för att nå sina mål. Det är en positiv stämning på skolan som genomsyras av en hög studiero. Vi har nu fått våra enkätresultat vilket visar på ännu högre resultat än förra året. Vi är otroligt stolta över vår skola och det goda arbete som pågår här dagligen.

Enkätresultat
Vi är mycket nöjda med våra enkätresultat där vi redan från höga nivåer höjer oss ytterligare. Vi ligger mycket bra till jämfört med andra Kunskapsskolor och i Skolinspektionens enkät ser vi att våra resultat ligger över rikets genomsnitt på samtliga områden. Mest stolt är jag naturligtvis över allt det fina arbete vi och eleverna gör tillsammans som bidrar till de höga resultaten. Vi ser en positiv utveckling på frågor kopplade till trygghet och trivsel samt stödet era barn får av sina handledare. Även studierofrågan förbättras med +6% enheter. Årets resultat är de bästa som skolan haft. Fantastiskt! Detta ska vi fira med både medarbetare och elever!

Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Resultatet från föräldraenkäten ligger i linje med föregående år. Positivt är att en ökning skett kring upplevelsen av att era barn känner sig trygga på skolan där vi nu är uppe på 90% som svarat en 4 eller 5 på på en 1-5 skala. Detta motsvarar samma nivå som på elevenkäten.

Enkäterna innehåller väldigt många frågor och nu kommer jag tillsammans med medarbetarna på skolan att analysera våra enkätresultat. Dessa analyser ligger till grund för nästa års kvalitetsplan och jag återkommer i senare rektorsbrev och berättar vilka förbättringsområden vi har identifierat inför nästa läsår.

Ny matleverantör
Med start den 21 maj kommer vi att servera mat från vår nya matleverantör Närda, som jag informerat om i tidigare brev. En aspekt som har varit väldigt viktig i upphandlingen är matsäkerhet och spårbarhet. Vår nya leverantör använder bara kött och fågel från svenska producenter och spårbarheten är mycket god. Närda är specialiserade på en särskild teknik, sous-vide, som innebär att maten värms på plats i skolan lite i taget för att serveras direkt.

Jämfört med traditionell catering med mat som varmhålls hela förmiddagen bevaras både näringsämnen och smakämnen bättre. Det kommer vara en inkörsperiod innan rutinerna är på plats och vi hoppas att ni kan ha överseende med det.

Ventilation
Nu har vi äntligen fått ett startdatum för ombyggnad av ventilationen. Det innebär en större ombyggnad än vad vi hade räknat med. Mycket av arbetet kommer göras efter att eleverna har gått hem för dagen så att undervisningen inte blir alltför påverkad. Förutom att bygga om ventilationen kommer vi även installera kyl - och värmesystem främst i de salar som ligger på skolans södra sida där vi upplevt störst problem med temperaturen. Hela ombyggnationen förväntas vara klar till augusti.

Idrott
Regeringen har nu beslutat om utökad undervisningstid i idrott vilket för vår del innebär att eleverna ska ha 30 minuter mer idrott i veckan. Detta kommer successivt implementeras där vi till hösten börjar med att utöka idrotten i årskurs 7. Som ni kanske tagit del av i media så är det en stor brist på idrottshallar och vi hoppas att vi får tillgång till hallarna i den omfattning som vi ansökt om. Hur organisationen kring idrotten kommer se ut i praktiken får jag återkomma med när vi vet mer om hur fördelningen av idrottshallar blir.

Läsåret 19/20
Vi startar höstterminen fredagen den 16 och måndagen den 19 augusti med utvecklingssamtal. Ni kommer få tider hemskickade för utvecklingssamtal. Gemensam skolstart är den 20 augusti klockan 09.30 (8.30 för våra nya sexor). Vi kommer liksom tidigare år att lägga ut kalendariet på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/helsingborg, där ni kan se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 19/20.

Har ni några funderingar, hör gärna av er.

Jag ser redan fram emot nästa läsår!

Med vänliga hälsningar
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.