Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

September 2019

Hej!
Varmt välkomna tillbaka alla nya och ”gamla” elever och föräldrar. Det har varit så kul att träffa alla elever igen efter sommaren. Vi har haft en mycket trevlig start med våra entusiastiska elever som känns fokuserade efter sina utvecklingssamtal. Det råder en god stämning på skolan där nya och “gamla” elever lär känna varandra. Till detta läsår kommer vi på skolan ha som mål att behålla våra höga studieresultat, vidareutveckla programmering i matematik samt arbeta vidare med balansen mellan det strukturella och relationella på våra personliga handledarsamtal med eleverna.

Skolresultat
I våras gick våra nior ut med ett genomsnittligt meritvärde om 277 poäng- ett lysande studieresultat. 96% av våra elever var behöriga till gymnasiet och 96 % hade betyg i alla ämnen. Även resultaten på nationella proven visar på höga resultat som samstämmer med elevernas slutbetyg i årskurs 9. En fantastisk prestation av både lärare och elever.

Ny matleverantör
Sedan den 21 maj serveras maten från vår nya matleverantör Närda, som jag informerat om i tidigare brev. En aspekt som har varit väldigt viktig i upphandlingen är matsäkerhet och spårbarhet. Närda är specialiserade på en särskild teknik, sous-vide, som innebär att maten värms på plats i skolan lite i taget för att serveras direkt.
Jämfört med traditionell catering med mat som varmhålls hela förmiddagen bevaras både näringsämnen och smakämnen bättre. Både vi och våra elever tycker att maten smakar mycket bättre. Dessvärre har Närda haft lite problem i uppstartsfasen gällande leverans av varor som vi beställt. Vi arbetar intensivt med att lösa problemen på Kunskapsskolan centralt och lokalt. Vi har en intensiv och tät dialog med Närda för att skyndsamt lösa matleveranserna,

Ventilation
Vi har nu byggt om ventilationssystemet på skolan där vi i delar av byggnaden byggt ut med kylsystem. Vi upplever att luftkvaliteten har blivit mycket bättre i trapphuset, elevtorget samt i salarna som vätter mot söder. Nu återstår det att justera luftflödet i övriga salar för att luften ska vara tillfredsställande. Vi har en nära kontakt med fastighetsägaren där vi gör regelbundna mätningar för att säkerställa en god luftgenomströmning.

Idrott
I tidigare rektorsbrev har jag informerat er om att regeringen har beslutat om utökad undervisningstid i idrott vilket för vår del innebär att eleverna ska ha 30 minuter mer idrott i veckan. Detta kommer successivt implementeras i samtliga årskurser under kommande läsår. I år är det eleverna i årskurs 7 som får utökad idrott. Tyvärr är det stor brist på idrottshallar i kommunen vilket medför att vi måste anpassa skoldagen, i den mån det går, utifrån de tider vi får i hallarna. Jag ser redan nu att det troligtvis kommer behövs även under kommande läsår.

Läsprojektet
Förra läsåret påbörjade vi ett läsprojekt på skolan där eleverna läste skönlitterära böcker på samlingarna. Vi har nu utvärderat projektet och gjort en del förbättringar. Då forskning visar att elevers läsförståelse försämrats i Sverige över tid hoppas vi att läsprojektet ska bidra till att våra elevers läsförmåga och kanske läslust ökar. Vi har även byggt ut vårt skolbibliotek samt köpt in 200 nya titlar för att underlätta boklån på skolan. Under terminen kommer vi även vid ett par tillfällen besöka Stadsbiblioteket. För våra elever med läs - och skrivsvårigheter har vi ett samarbete med ett företag som heter Legimus där man kan låna ljudböcker. Inloggningar får man via specialpedagogen och biblioteksansvarig.

Datorer
Jag vill göra er uppmärksamma på att många av våra elever dessvärre lämnar sina datorer utan uppsyn. Alla elever har skåp där de ska låsa in sina datorer vid raster. Tyvärr är det allt för ofta de inte “orkar” gå till skåpet och låsa in dem. Jag vill förtydliga att eleverna ansvarar för hanteringen av sina skoldatorer vilket innebär att man blir ersättningsskyldig om datorn går sönder. Det har dessvärre varit alldeles för många ärenden där elever lämnat sina datorer utan uppsyn under rasten och när de kommit tillbaka för att hämta datorn så har skärmen varit spräckt. En ny datorskärm kostar ca. 1284 kr, beroende på vilken modell det är, som eleven får betala. Jag tycker det är en onödig kostnad för att man inte “orkar” låsa in sin dator. Jag hoppas att vi kan hjälpas åt och att ni hemma kan pratar med era barn om vikten av att inte lämna sina dator utan uppsyn.


Kalendariet för läsåret hittar ni på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/helsingborg, där ni kan se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 19/20. Någon ledighet beviljas inte under nationella proven då vi anser att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa elevernas kunskaper mot de nationella målen.

Har ni några funderingar, hör gärna av er.

Nu kör vi!
Med vänliga hälsningar
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.