Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

December 2019

Hej alla elever och föräldrar!

Nu är det inte många veckor fram till jul. Jag hoppas att ni under höstlovet vilat upp er för att ge järnet de sista veckorna innan jullovet. Det märks på eleverna att vi närmar oss julledigheten då de arbetar intensivt med sina ämnen för att nå sina terminsmål innan jul.

Nationella prov
Förra veckan påbörjades de muntliga delarna av de nationella proven i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 och 9. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Regeringen har beslutat om att resultaten ska ha en särskild betydelse vid betygssättning, det vill säga att elevens resultat på nationella proven skas vägas in i större utsträckning än tidigare. Ledighet beviljas ej i samband med Nationella prov

Lucia och julavslutning
På fredag den 13 december kommer vi sedvanlig ordning starta morgonen med Luciatåg och fika i basgrupperna. Som förälder är man naturligtvis välkommen, jag vill dock uppmärksamma er om att det är ont om sittplatser. Julavslutningen är fredag den 20 dec.

Informationsmöte
Måndag den 16 december har vi informationsmöte för blivande elever i årskurs 6 och 7. Har ni syskon som ännu inte står i kö uppskattar vi om ni snarast ställer dem i kön. Då de har syskonförtur är det svårt för andra föräldrar att uppskatta möjligheterna för sina barn att börja hos oss om inte alla syskon står i kön nu då de per automatik åker längre ner i kön på grund av syskonförtur.

Kockduellen
I januari är det den stora Stadsfinalen på Parapeten där våra finalister Albin, Alex och Jacob i 9.5 tävlar för Kunskapsskolan. Vi håller såklart tummarna och önskar dem lycka till.

Med vänlig hälsning
Lidija Münchmeyer
Rektor Kunskapsskolan Helsingborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.