Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej alla föräldrar och elever!

Terminen har börjat bra, arbetet är i full gång och vi har en god stämning på skolan. Utvecklingssamtalen är avklarade och fokus nu är hårt arbete för att nå vårterminens mål. Vårterminen är ett par veckor längre än höstterminen, men brukar alltid kännas mycket kortare och man hinner knappt blinka så är det sommaravslutning. Därför har vi verkligen uppmanat eleverna att ta tillvara på varje skoldag på bästa sätt.

Antagning till nästa läsår.
Vi har nu påbörjat antagningen till nästa läsår och vi är väldigt glada över att det är så många elever som vill börja hos oss. Intresset är stort och våra köer fortsätter att växa. Vi är oerhört stolta över vår verksamhet och våra elever.

Medarbetarenkät
I höstas genomfördes en medarbetarenkät med samtliga medarbetare i Kunskapsskolan där vi ligger på fortsatta höga nivåer. Den visar på en mycket hög nöjdhet och trivsel bland medarbetarna på skolan. Under våren kommer vi även genomföra en elev- och föräldraenkät. Dessa tillsammans med medarbetarenkäten kommer att ligga till grund för nästa läsårs kvalitetsplan. Föräldraenkäten skickas till den mejl ni uppgett till skolan med start den 3 mars.

Nationella prov
Sedan 2018 har Regeringen beslutat om att resultaten på nationella proven ska ha en särskild betydelse, det vill säga att elevens resultat på nationella proven ska vägas in i större utsträckning än idag vid betygssättningen. Ledighet beviljas ej i samband med nationella prov

På vår hemsida kan ni se provdatum. Moderna språk för årskurs 9 är under v.7 och v.10

Ny matleverantör
Vi har sedan terminsstart en ny matleverantör, Restaurang Ärtan, och kan med glädje konstatera att våra elever i mycket större utsträckning äter skolmaten. Matsvinnet har minskat avsevärt och det är en ren fröjd att se eleverna ta om inte bara en utan två gånger. Vi har en nära dialog med leverantören för bästa möjliga måltidsupplevelse för eleverna. Matleverantören kommer även träffa matrådet på skolan som består av representanter från elevrådet.

Kalendarium
Kalendarium för vårterminen samt provdagar för nationella proven för årskurs 6 och 9, se hemsidan www.kunskapsskolan.se/helsingborg.

Med vänlig hälsning
Lidija Münchmeyer
Rektor Kunskapsskolan Helsingborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.