Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Mars 2020

Hej,

Jag vill börja med att tacka för alla upplyftande och positiva mejl ni skickat, behövs i tider som dessa. Vi gör vårt yttersta för att hålla er uppdaterade. Jag vill även passa på att tacka alla medarbetare och elever som gör ett fantastiskt arbete på skolan.

Förra vecka fattade riksdagen ett nytt beslut om en förordning som nu även möjliggör för regeringen att stänga Sveriges grundskolor. Skolan kan således stängas av smittskyddsskäl på inrådan av Folkhälsomyndigheten / regeringen / smittskyddsläkare. Vi kan också hamna i ett läge där det är så många medarbetare frånvarande att vi bedömer att vi inte kan bedriva undervisning och att vi då beslutar oss för att stänga skolan under en kort period. I nuläget föreligger inga beslut om stängning av skolan.

Skulle ett beslut om stängning fattas står vi redo att gå över till distansundervisning. Det innebär att eleverna fortfarande har skolplikt och obligatorisk närvaro. Är eleven sjuk anmäler ni som vårdnadshavare detta i Skola24. Eleverna kommer få ett schema som de ska följa hemifrån. Vi kommer säkra upp att elever får sina personliga handledarsamtal. Det finns även en plan för hur elever med särskilt stöd kommer få stödet tillgodosett på distans. Vi kommer använda oss av Google Meet som plattform. Basgruppshandledarna har mejlat ut instruktioner till er om hur man enkelt kan koppla upp sig. Basgrupperna har tillsammans med sina handledare övat på hur man gör. Distansundervisning kommer inte kunna ersätta den ordinarie undervisning då det finns moment som inte kan genomföras på distans. Dessa moment kommer istället vid senare tillfälle. Skolverket har idag beslutat om att samtliga nationella prov kommer ställas in under våren.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande närvaro i skolan.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara coronavirus eller en vanlig förkylning. När man är symtomfri väntar man två dagar innan man återvänder till skolan. Folkhälsomyndighetens direktiv hittar ni via denna länk. Direktiven uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas. Om man har generella frågor om Coronaviruset kan man ringa till 113 13.

Det är fortsatt viktigt att påminna barnen om följande;

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Torka gärna av tangentbordet på skoldatorn/mobiltelefonen/läsplattan dagligen
  • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen
  • Skydda våra äldre genom att vara restriktiva med att besöka dem.

Med vänlig hälsning,
Lidija Münchmeyer, rektor.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.