Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej,
Nu känner man verkligen i luften att våren är här och att sommarlovet närmar sig med stormsteg. Med tanke på de omständigheter som varit under våren, ser vi fram emot lite ledigt. Det är en god och positiv stämning på skolan som genomsyras av hög arbetsmoral. Vi har nu fått våra enkätresultat vilket visar på fortsatt höga resultat. Vi är otroligt stolta över vår skola och det goda arbete som pågår här dagligen.

Enkätresultat
Vi är mycket nöjda med våra enkätresultat där vi fortsätter att ligga på höga nivåer. Mest stolt är jag naturligtvis över allt det fina arbete vi och eleverna gör tillsammans som bidrar till de höga resultaten. Vi ser en positiv utveckling på frågor kopplade till trygghet och trivsel samt stödet era barn får av sina handledare. Även nyttan av loggboken förbättras med +10% enheter.

Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Vi gör ett förbättrat resultat på föräldraenkäten vilket vi är väldigt glada över. Positivt är att en ökning skett kring upplevelsen av att era barn känner sig trygga på skolan, trivs på skolan och har en god studiero.

Enkäterna innehåller väldigt många frågor och nu kommer jag tillsammans med medarbetarna på skolan att analysera våra enkätresultat. Dessa analyser ligger till grund för nästa års kvalitetsplan och jag återkommer i senare rektorsbrev och berättar vilka förbättringsområden vi har identifierat inför nästa läsår.

Ny matleverantör
Under våren har vi bytt matleverantör och vi känner redan att matupplevelsen blivit mycket bättre. Matrådet har träffat kocken där de bland annat bestämde att vi skulle ha en veckomatsedel som eleverna röstat fram. Det blev verkligen ett vinnande koncept som återkommer även till nästa läsår.

Idrott
Regeringen beslutade om utökad undervisningstid i idrott i årskurs 7-9, vilket för vår del innebar att vi började utökning av idrott i årskurs 7. Till nästa läsår är det således två årskurser som kommer ha mer idrott, årskurs 7 och 8.

Lite nytt
Under året har vi haft en rad processer igång för att ytterligare förbättra våra digitala verktyg. Den digitala loggboken har fått fler funktioner som ska stödja elevernas planeringar och måluppfyllelse, vi har även implementerat en funktion som möjliggöra för lärarna att anpassa Kunskapsporten. Till nästa läsår kommer vi fortsätta att förbättra och förfina våra digitala verktyg där vi bland annat tittar på möjligheterna att kunna göra digitala arbetsgångar på individnivå men även möjligheten för vårdnadshavarna att ha egna inloggningar till Kunskapsporten.

Skolavslutningen
Med anledning av det särskilda läge vi befinner oss i kommer vi i år inte kunna genomföra en traditionell skolavslutningen. Vi har planerat årets skolavslutning enligt Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer för att minimera risken för smittspridning. Vi har fattat beslut om att skolavslutningen genomförs utan besökare och att eleverna samlas i mindre grupper. Jag förstår att många av er tycker att detta är tråkigt, det tycker vi också, men vi måste ta vårt ansvar i denna annorlunda tid och hjälpas åt att minska risken för smittspridning. Mer information om skolavslutningen kommer från handledarna.

Skolstart 2020-2021
Vi startar höstterminen fredagen den 14 och måndagen den 17 augusti med utvecklingssamtal. Ni kommer få tider hemskickade för utvecklingssamtal. Gemensam skolstart är den 18 augusti. Vi kommer liksom tidigare år att lägga ut kalendariet på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/helsingborg, där ni kan se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 20/21.

Sist men inte minst..
Jag vill passa på att tacka för det fina stödet jag fått i kommunikationen kopplat till Covid-19 samt tacka alla elever och personal för det fina arbetet, positiva inställning och kämparglöden i denna annorlunda situation.

Har ni några funderingar, hör gärna av er.

Jag ser redan fram emot nästa läsår!

Med vänliga hälsningar
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.