Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej!

Varmt välkomna tillbaka alla nya och ”gamla” elever och föräldrar. Det ska bli så kul att träffa alla elever igen efter sommaren. Till detta läsår kommer vi på skolan ha som mål att behålla våra höga studieresultat, vidareutveckla våra undervisningsmetoder samt arbeta vidare med balansen mellan det strukturella och relationella på våra personliga handledarsamtal med eleverna.

Skolresultat
I våras gick våra nior ut med ett genomsnittligt meritvärde om 281 poäng- ett lysande studieresultat. 98% av våra elever var behöriga till gymnasiet och 96 % hade betyg i alla ämnen. En fantastisk prestation av både lärare och elever.

Idrott
I tidigare rektorsbrev har jag informerat er om att regeringen har beslutat om utökad undervisningstid i idrott vilket för vår del innebär att eleverna ska ha 40 minuter mer idrott i veckan. Detta kommer successivt implementeras i samtliga årskurser under kommande läsår. I år är det eleverna i årskurs 7 och 8 som får utökad idrott. Tyvärr är det stor brist på idrottshallar i kommunen vilket medför att vi måste anpassa skoldagen, i den mån det går, utifrån de tider vi får i hallarna.

Läsprojektet
För två år sedan påbörjade vi ett läsprojekt på skolan där eleverna läser skönlitterära böcker på samlingarna. Vi har nu utvärderat projektet och gjort en del förbättringar. Då forskning visar att elevers läsförståelse och läshastighet försämrats i Sverige över tid hoppas vi att läsprojektet ska bidra till att våra elevers läsförmåga och kanske läslust ökar. Vi har även byggt ut vårt skolbibliotek med möjligheten att låna digitala böcker samt köpt in 200 nya titlar för att underlätta boklån på skolan. Under terminen kommer vi även vid ett par tillfällen besöka Stadsbiblioteket. För våra elever med läs - och skrivsvårigheter har vi ett samarbete med ett företag som heter Legimus där man kan låna ljudböcker. Inloggningar får man via specialpedagogen och biblioteksansvarig.

Datorer
Jag vill göra er uppmärksamma på att många av våra elever dessvärre lämnar sina datorer utan uppsyn. Alla elever har skåp där de ska låsa in sina datorer vid raster. Tyvärr är det allt för ofta de inte “orkar” gå till skåpet och låsa in dem. Jag vill förtydliga att eleverna ansvarar för hanteringen av sina skoldatorer vilket innebär att man blir ersättningsskyldig om datorn går sönder. Det har dessvärre varit alldeles för många ärenden där elever lämnat sina datorer utan uppsyn under rasten och när de kommit tillbaka för att hämta datorn så har skärmen varit spräckt. En ny datorskärm kostar cirka 1300 kronor, beroende på vilken modell det är, som eleven får betala. Jag tycker det är en onödig kostnad för att man inte “orkar” låsa in sin dator. Jag hoppas att vi kan hjälpas åt och att ni hemma kan prata med era barn om vikten av att inte lämna sina dator utan uppsyn.

Covid-19
Som ni säkert känner till så befinner vi oss fortfarande i en pandemi och jag vill påminna er om följande. Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara coronavirus eller en vanlig förkylning. När man är symtomfri väntar man 48h innan man återvänder till skolan.

Kontakta 1177 eller 113 13 om ni känner oro eller är osäkra för vidare råd. Den som har testats positivt för coronavirus och / eller fått restriktioner från vården följer vårdens instruktioner och är välkommen tillbaka till skolan när vården bedömer att det inte föreligger någon smittrisk. Det är individens ansvar att man är frisk när man går till skolan. Är man minderårig är det vårdnadshavarens ansvar.

Med anledning av covid-19 har vi uppdaterat våra städrutiner. Vi har nu daglig rengöring av bland annat handtag och platta ytor såsom bord och stolar och vi använder oss av mer desinficerande medel. Kunskapsskolans centrala krisgrupp har även uppdaterat våra riktlinjer för bland annat resor och externa besök. Vi tillåter nu inga externa besök i skolorna och är mycket restriktiva när det gäller resor. Vi påminner också elever och medarbetare om vikten av god handhygien och att hosta / nysa i armvecket. Vid luncherna finns handsprit tillgängligt och vi på inner våra elever att hålla avstånd. Vi följer utvecklingen både lokalt och centralt och naturligtvis kommer ni få information av mig om det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndighetens.

Om vi alla hjälps åt att påminna varandra så kommer skolstarten att vara minst lika bra som vårterminen.

Kalendarium
Kalendariet för läsåret hittar ni på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/helsingborg, där ni kan se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 20/21. Någon ledighet beviljas inte under nationella proven då vi anser att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa elevernas kunskaper mot de nationella målen.

Har ni några funderingar, hör gärna av er.

Nu kör vi!

Med vänliga hälsningar
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.