Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 8 januari - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Januari 2021
Helsingborg 2021-01-08

Hej

Välkomna tillbaka efter en lång ledighet. Jag hoppas att ni alla haft möjligheten att njuta av ledigheten trots pandemiläget. Vi fick ett hastigt avslut på terminen där våra traditioner med sång och musik tyvärr fick ställas in. Vi går nu mot ljusare tider och hoppas att vi till sommaren kan ha en mer traditionell sommaravslutning. Tyvärr har smittspridningen fortsatt i samhället och vi står fortfarande inför en mycket ansträngd situation. Detta har gjort att regionens smittskydd har gått ut och rekommenderat undervisning på distans för högstadiet, mer information om det nedan.

Covid- 19 information
Igår hade Folkhälsomyndigheten, regeringen och Skolverket en presskonferens där de meddelade att skolors huvudmän från och med måndag den 11/1 själva kan fatta beslut om distans- och fjärrundervisning för högstadieelever. På grund av det rådande läget i regionen med många fall av covid-19, stor smittspridning och hög beläggning på sjukhusen rekommenderar region Skånes smittskydd att högstadiet går över till distans - och fjärrundervisning från och med den 11/1-24/1. Vi har därför valt att gå över till fjärrundervisning för samtliga elever från och med måndag till och med den 24/1. Fjärrundervisning innebär att eleverna har undervisning i realtid med sina lärare men inte i skolans lokaler. Vi kommer använda oss av plattformen Google Hangout. Mer information om schema, tider och upplägg får ni av handledarna. Detta kan eventuellt ändras beroende på kommunens ställningstagande som vi kommer få besked om i början på nästa vecka, de har skolstart först på onsdag. Information om eventuell förändring av vår plan får ni av mig under nästa vecka.

På grund av skolans organisation kommer även sexorna ha fjärrundervisning. Lärarna på skolan undervisar samtliga årskurser vilket gör det mycket svårt för oss att ha en årskurs på plats och resten på distans.

Med så här kort framförhållning kan vi inte erbjuda lunch första veckan men under vecka 3 kommer eleverna få möjlighet att komma till skolan och hämta lunch. Mer information om hur det ska gå till får ni från handledarna i nästa vecka.

Elever med särskilda behov kommer bli inbjudna till skolan, vårt elevhälsoteam kommer att bedöma vilka elever som är i behov av att komma till skolan. Om ditt barn av andra skäl inte kan delta i fjärr- och distansundervisning hemifrån, till exempel saknar digitala verktyg för detta, ber jag er kontakta barnets handledare så löser vi detta. De elever som kommer vara på plats i skolan kommer hålla avstånd och vara utspridda.

Vi förstår att detta beslut kommer påverka era familjer mycket och vi ber om er förståelse för att detta är en åtgärd som vi behöver göra. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska smittspridningen samtidigt som eleverna ska få den undervisning de har rätt till. Vi kommer göra vårt yttersta för att undervisningen ska hålla god kvalitet dock vet vi att undervisning på skolan är det bästa för eleverna och vi hoppas att vi ska kunna återgå till det normala så snart som möjligt.

Nationella prov 2021
Regeringen har beslutat om att ställa in samtliga nationella prov under vårterminen 2021. Vi kommer få tillgång till proven för att kunna använda dem som ytterligare ett bedömningsunderlag dock kommer de inte särskilt beaktas vid betygssättningen.

Skolinspektionens enkät!
Den 18 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas mailledes till dig som vårdnadshavare i Kunskapsskolan. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss i Kunskapsskolan är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år och i år pågår den mellan 8 och 21 mars. Mer information om den här enkäten kommer senare i vår.

Nu kör vi!
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.