Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 21 januari - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Januari 2021
Helsingborg 2021-01-21

Uppdaterad information om undervisning

I nuläget har vi inte fått någon ny information av smittskydd Skåne eller Helsingborgs kommun utifrån hur de tänker kring distansundervisning för årskurs 7-9. Vi känner dock att vi inte kan invänta deras beslut utan måste förbereda för nästkommande vecka. Den ändringen som gjordes i skolförordningen anger att distansundervisning ska vara det absoluta sista verktyget som skolan ska använda om inte smittskyddet för regionen i samråd med rektor och huvudmannen beslutar annat för skolan lokalt. Vidare framgår det i ändringen att eleverna för årskurs 7-9 delvis kan övergå till distansundervisning.

Vi har nu under snart två veckor haft fjärrundervisning med våra elever där vi regelbundet följt upp hur arbetet fortgår. På det stora hela har fjärrundervidingen fungerat över förväntan, eleverna har varit inloggade på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi kan även se att våra lärare efterhand blivit än mer trygga med att använda olika funktioner i plattformen Google Hangout. Det som däremot framkommer från eleverna är att motivationen gradvis har sjunkit, att de saknar sina klasskamrater, avsaknaden av praktiska moment i praktisk - estetiska ämnen samt närheten till läraren som de kan få på på plats i skolan. Lärarna försöker i störst utsträckning vara tillgängliga för eleverna på mejl när de inte har fjärrundervisning. Vi kommer fortsätta fullfölja vår plan med successiv återgång till skolan.

Sedan i måndags har vi haft våra elever i årskurs 6 på plats i skolan och det har verkligen varit kul att träffa dem igen. De har under veckan arbetat i sina basgrupper samt haft fasta workshops. Som jag tidigare informerat er om har vi fått lägga om hela vår organisation där vi inte kunnat arbeta utifrån vår pedagogiska modell. Det har varit väldig svårt att organisera verksamheten och tillgodose att alla elever undervisas av sina ordinarie lärare i stegämnena då vi under första veckan inte haft undervisningsgrupper. Nu när eleverna varit på plats under en vecka kommer vi se över möjligheten att återgå till undervisningsgrupper i svenska, matematik, engelska och moderna språk för att säkerställa att eleverna får träffa sina ordinarie lärare i dessa ämnen. Vi kommer dock fortsätta med fasta workshops.

Plan för återgång till skolan för årskurs 7-9
Vi har lagt en plan för återgång till skolan för våra elever i årskurs 7-9 om inget annat beslutas lokalt. Med start nästa vecka, v.4, välkomnar vi åter våra elever i årskurs 9 tillbaka till skolans lokaler. Som läget är behöver vi ändå vara beredda att ändra i våra planer med kort varsel. Vi kommer följa samma upplägg som vi gjort med våra sexor. Det innebär således att vi har hälften av våra elever i skolans lokaler och hälften på fjärrundervisning under v.4. Under denna övergångsperiod kommer lärarna vara mindre tillgängliga för fjärrundervisning då de bedriver närundervisning i skolan. Efterhand som fler årskurser återgår till skolan kommer vi behöva ändra schemat. Handledarna informerar naturligtvis eleverna om ändringarna men vi uppskattar om även ni som vårdnadshavare kan påminna eleverna att titta på sina schema mer regelbundet en tid framöver. Jag kommer även fortsättningsvis informera er om eventuella ändringar.

Tack för stödet som ni visat under denna mycket annorlunda tid.

Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.