Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 27 januari - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Januari 2021
Helsingborg 2021-01-27

Sedan i måndags har vi haft våra elever i årskurs 6 och 9 på plats i skolan och det har verkligen varit kul att träffa alla. Vår organisation har fungerat väl både för eleverna på plats i skolan och för eleverna som har fjärrundervisning.

Jag vill åter påminna er om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symtom samt hålla barnen hemma om någon i familjen testas för Covid-19 tills man fått provsvar. Vid positivt provsvar ska även barnen stanna hemma och testas. Glöm inte informera mentorn om barnen får positivt provsvar. Detta för att vi ska kunna vara behjälpliga vid eventuell smittspårning.

Som jag tidigare informerat er om har vi fått lägga om hela vår organisation där vi nu inte kan arbeta utifrån vår pedagogiska modell fullt ut, detta för att vi ska minska risken för smittspridning. Vi har även i viss utsträckning fått pausa vårt läsprojekt. Skolan har sedan ett par år tillbaka satsat på att förbättra och fördjupa elevernas läsförmåga och i en förlängning av detta projekt drog vi igång läs - och skrivgrupper i årskurs 6 - 8 under höstterminen. Dessa grupper kommer att starta upp igen successivt från och med vecka 6. Inbjudan till grupperna kommer att skickas ut i god tid via elevernas respektive handledare.

Plan för återgång till skolan för årskurs 7-9
På måndag den 1 februari välkomnar vi våra elever i årskurs 8 tillbaka till skolans lokaler. Vi kommer följa samma upplägg som vi gjort med våra sexor och nior. Det innebär således att vi under nästa vecka endast har våra elever i årskurs 7 på fjärrundervisning.

Planen är att årskurs 7 är åter i skolan lokaler på måndag den 8 februari. Som läget är behöver vi ändå vara beredda att ändra i våra planer med kort varsel.

Efterhand som fler årskurser återgår till skolan kommer vi behöva ändra schemat. Handledarna informerar naturligtvis eleverna om ändringarna men vi uppskattar om även ni som vårdnadshavare kan påminna eleverna att titta på sina schema mer regelbundet en tid framöver. Schemat ligger på Kunskapsporten. Om läget skulle förändras så kommer jag naturligtvis informera er om det.

Med vänlig hälsning
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.