Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari
2021-02-19

Hej!

Då var vi redan framme vid sportlovet och eleverna är i full gång med sina studier. Vi är mycket glada över att ha alla våra elever på plats i skolan.

Snart enkätdags (igen)!
Jag vill börja med att tacka er som svarat på Skolinspektionens enkät. Denna enkät är nationell där vi kan jämföra våra resultat med andra skolor främst i kommunen men även på riksnivå. Enkäten har besvarats av våra elever i årskurs nio samt vårdnadshavare till samtliga elever. Skolinspektionens enkät är av en mer generell karaktär för att den ska vara jämförbar med andra skolor.

Varje år genomför vi en egen intern enkät på alla våra skolor och nu är det snart dags igen. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Läs- och skrivgrupper
Vi har nu kommit igång med våra läs- och skrivgrupper för årskurs 6 och 8. I årskurs 7 kommer grupperna att starta vecka 9. Eleverna arbetar i smågrupper där de ges möjlighet att både fräscha upp gamla kunskaper och ta sig an nya. Skriv-passet kommer till en början att fokusera på skriv - och stavningsregler. På läs-passet kommer eleverna dels att träna på att läsa och olika lästekniker och dels på att förstå olika texttyper (novell, dikt, nyhetsartikel och så vidare) med tillhörande strategier för läsförståelse. På morgonsamlingarna fortsätter vi med läsprojektet där eleverna läser skönlitterära böcker. Eleverna i basgruppen sätter upp gemensamma “lässtopp” där de sedan på olika sätt redovisar sina böcker.

Betygsprognoser
Under vecka 10 gör vi en extra uppföljning av hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål. I samband med påsklovet skickar vi hem eventuella målvarningar. Ni kan alltid gå in i EDS för att följa era barns progression. Titta även i deras loggböcker för att se vilka mål de har för veckan samt om de följer sin planering. Skulle ni få hem en målvarning är det viktigt att ni pratar med barnen om det. Har ni funderingar kring målvarningen kan ni kontakta respektive ämneslärare.

Covid-19, generella riktlinjer
Med stundande sportlov och många som åker på skidsemester vill jag göra er särskilt uppmärksamma på de riktlinjer som gäller. Är man frisk och symtomfri är man

välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara coronavirus eller en vanlig förkylning. När man är symtomfri väntar man 48h innan man återvänder till skolan.

Kontakta 1177 om ni känner oro eller är osäkra för vidare råd. Den som har testats positivt för coronavirus och / eller fått restriktioner från vården följer vårdens instruktioner och är välkommen tillbaka till skolan när vården bedömer att det inte föreligger någon smittrisk. Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska eleven stanna hemma från skolan. Informera gärna elevens handledare då det kan underlätta vid en eventuell smittspårning. Ni kan även kontakta skolsköterskan och kuratorn på skolan för vidare råd.

Vad gäller vid hemkomst från utlandsresor?
Jag vill också passa på att påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän.

För mer information läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten.

Med önskan om en skön ledighet
Med vänliga hälsningar
Lidija Münchmeyer
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.