Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Juni 2021

Hej,

Nu känner man verkligen i luften att våren är här och att sommarlovet närmar sig med stormsteg. Med tanke på de omständigheter som varit under läsåret, ser vi fram emot lite ledigt. Trots omständigheterna har det varit en mycket god och positiv stämning på skolan som genomsyrats av hög arbetsmoral. Vi har nu gjort en första analys av våra enkätresultat som visar på fortsatta höga resultat. Vi är otroligt glada och stolta över att vi även under ett mycket annorlunda läsår lyckas hålla höga kvalitet.

Enkätresultat
Vi är mycket nöjda med våra enkätresultat där vi redan från höga nivåer höjer oss ytterligare. Vi ligger mycket bra till jämfört med andra Kunskapsskolor och i Skolinspektionens enkät ser vi att våra resultat ligger över rikets genomsnitt på samtliga områden. Mest stolt är jag naturligtvis över allt det fina arbete vi och eleverna gör tillsammans som bidrar till de höga resultaten. Vi ser en positiv utveckling på frågor kopplade till stödet era barn får av sina handledare samt studieron. Vi ser även en positiv utveckling i föräldraenkäten där vi i år har det högsta resultatet någonsin.

Enkäterna innehåller väldigt många frågor och nu kommer jag tillsammans med medarbetarna på skolan fortsätta att analysera våra enkätresultat. Dessa analyser ligger till grund för nästa års kvalitetsplan och jag återkommer i senare rektorsbrev och berättar vilka förbättringsområden vi har identifierat inför nästa läsår.

Ny föräldrainloggning
Med start i augusti kommer ni som föräldrar få egna inloggningar till Kunskapsporten. Det kommer även finnas en ny supportkanal för er som vårdnadshavare. Som vårdnadshavare kommer ni kunna se skolstartsidan, era barns loggböcker samt steg och kurser. Jag återkommer med mer information i augusti.

Matsvinn
Vi tillsammans med vår matleverantör har aktivt arbetat med att minska matsvinnet från skolan utifrån ett hållbarhetsperspektiv Maten som blir över paketeras om enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och levereras till Hemlösas Hus. Vi är otroligt glada över detta samarbete och kommer fortsätta med det även till hösten.

Läsåret 20/21
Gemensam skolstart är den 17 augusti. Mer information kommer via handledarna. Vi kommer liksom tidigare år att lägga ut kalendariet på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/helsingborg, där kan ni se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 20/21.

Vi önskar er en riktigt skön sommar !

Lidija, Münchmeyer, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.