Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

2021-08-16

Hej!

Varmt välkomna tillbaka alla nya och ”gamla” elever och föräldrar. Det ska bli så kul att träffa alla elever igen efter sommaren. Till detta läsår kommer vi på skolan ha som mål att behålla våra höga studieresultat, vidareutveckla våra undervisningsmetoder samt arbeta vidare med balansen mellan det strukturella och relationella på våra personliga handledarsamtal med eleverna.

Skolresultat
I våras gick våra nior ut med ett genomsnittligt meritvärde om 278 poäng- ett lysande studieresultat. 99% av våra elever var behöriga till gymnasiet och 99 % hade betyg i alla ämnen. En fantastisk prestation av både lärare och elever.

Läsprojektet
För tre år sedan påbörjade vi ett läsprojekt på skolan där eleverna läser skönlitterära böcker på samlingarna. Vi har under åren utvärderat projektet och gjort en del förbättringar. Då forskning visar att elevers läsförståelse och läshastighet försämrats i Sverige över tid hoppas vi att läsprojektet ska bidra till att våra elevers läsförmåga och kanske läslust ökar. Vi har nu ett avtal med ett företag som heter Welib som tillhandahåller tusentals titlar som eleverna kan låna. Våra elever kommer ha möjlighet att låna såväl skönlitteratur som fackböcker För våra elever med läs - och skrivsvårigheter har vi ett samarbete med ett företag som heter Legimus där man kan låna ljudböcker. Inloggningar får man via specialpedagogen och biblioteksansvarig.

Covid-19
Som ni säkert känner till så befinner vi oss fortfarande i en pandemi. En förändring som har skett sedan förra terminen är att den förordning som möjliggjorde distansundervisning som en förebyggande åtgär nu har reviderats. Det innebär i praktiken att distansundervisning bara ska användas som en smittskyddsåtgärd vid hög smittspridning, all undervisning kommer alltså ske på plats i skolans lokaler, jag vill passa på att påminna er om följande. Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Även barn ska testa sig vid symtom så att vi snabbt kan smittspåra på skolan vid positivt svar. Meddela ert barns handledare om ert barn testar positivt för Covid-19.

Kontakta 1177 om ni känner oro eller är osäkra för vidare råd. Det går även bra att kontakta vår skolsköterska Eva Delander, eva.delander@kunskapsskolan.se. Den som har testats positivt för coronavirus och / eller fått restriktioner från vården följer vårdens instruktioner och är välkommen tillbaka till skolan när vården bedömer att det inte föreligger någon smittrisk. Det är individens ansvar att man är frisk när man går till skolan. Är man minderårig är det vårdnadshavarens ansvar.

Vi uppdaterar vår riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer fortsätta med utökad städning med daglig rengöring av bland annat handtag och platta ytor såsom bord och stolar och vi använder oss av mer desinficerande medel. Vi tillåter inga externa besök i skolorna och uppmanar er vårdnadshavare att ta kontakt med era barns handledare om ni behöver komma till skolan. Vi påminner också elever och medarbetare om vikten av god handhygien och att hosta / nysa i armvecket. Vid luncherna finns handsprit tillgängligt och vi påminner våra elever att hålla avstånd. Vi följer utvecklingen både lokalt och centralt och naturligtvis kommer ni få information av mig om det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndighetens.

Nu i semestertider har många varit ute och rest, Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning vid hemkomst från utlandet. Läs gärna mer om detta på deras hemsida.

Om vi alla hjälps åt att påminna varandra så kommer skolstarten att vara minst lika bra som vårterminen.

Kalendariet för läsåret hittar ni på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/helsingborg, där ni kan se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 21/22. Någon ledighet beviljas inte under nationella proven då vi anser att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa elevernas kunskaper mot de nationella målen.

Har ni några funderingar, hör gärna av er.

Nu kör vi!

Med vänliga hälsningar
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.