Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober

2021-10-01

Hej!

Nu har vi varit igång i lite drygt en månad och det har varit en lugn och fin skolstart. Jag är mäkta imponerad av våra nya elever i årskurs 6 som tillsammans med sin handledare och sina lärare lär sig att använda loggbok, följa sina personliga scheman och lära känna Kunskapsskolan. Detsamma gäller våra “gamla” elever som med ett lugn och ett studiefokus visar vägen för sina kompisar. Det är en härlig stämning på skolan!

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Covid-19
Som ni säkert känner till så har Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten släppt på restriktioner från den 29 september. Som skola följer vi naturligtvis myndigheternas rekommendationer vilket således innebär att vi successivt kommer kunna återgå till en mer “ normal” skolvardag. Vi kommer kunna åka på studiebesök samt bjuda in externa aktörer. Vi kommer även kunna erbjuda föräldramöten på plats på skolan. Vi kommer återkomma med mer detaljerad information senare i höst. De rekommendationer som kvarstår är att alla ska stanna hemma vid symtom och testa sig för Covid-19. Tänk på att meddela skolan skyndsamt vid positivt svar så att vi kan hjälpa till med smittspårning i skolan. Har man varit utomlands så ska man testa sig vid hemkomst och efter fem dagar. Det är individens ansvar att man är frisk när man går till skolan. Är man minderårig är det vårdnadshavarens ansvar. Kontakta 1177 om ni känner oro eller är osäkra för vidare råd.

Vaccination av barn mella 12-15 år
Jag förstår att många av er undrar över vaccinering av 12- till 15-åringar och än så länge har vi inte fått någon information från kommunen eller region Skåne kring detta. Jag informerar er så fort jag får informationen. Det jag vet i nuläget är att vaccinationen inte kommer ligga under skolhälsovården.

Kalendariet för läsåret hittar ni på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/helsingborg, där kan ni se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 21/22. Någon ledighet beviljas inte under nationella proven då vi anser att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa elevernas kunskaper mot de nationella målen.

Har ni några funderingar, hör gärna av er.

Nu kör vi!

Med vänliga hälsningar
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.