Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

November 2021

Hej alla elever och föräldrar!

Nu är det inte många veckor fram till jul. Jag hoppas att ni under höstlovet vilat upp er för att ge järnet de sista veckorna innan jullovet. Det är en härlig stämning på skolan och det märks på eleverna att vi närmar oss julledigheten då det är fullt fokus på studierna.

Nationella prov
Under vecka 46 påbörjades de muntliga delarna av de nationella proven i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 och 9. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Regeringen har beslutat att resultaten på de nationella proven ska ha en särskild betydelse vid betygssättning, det vill säga att elevens resultat på nationella proven skas vägas in i större utsträckning än tidigare. Ledighet beviljas ej i samband med nationella prov

Betygsprognos 1
Inför höstlovet gör vi en extra uppföljning av hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål i samtliga ämnen. Prognosen görs både mot terminsmål och slutmål. I samband med höstlovet har handledarna skickat hem eventuella målvarningar. Ni kan alltid gå in i Eds för att följa era barns progression. Titta även i deras loggböcker för att se vilka mål de har för veckan samt om de följer sin planering. Har ni få hem en målvarning kan ni alltid prata med barnen då de redan pratat med sina handledare om prognosen. Har ni ytterligare funderingar kan ni kontakta respektive ämneslärare.

Nya riktlinjer gällande covid-19
Från 1 november gäller nya riktlinjer gällande symtom från Folkhälsomyndigheten. Vuxna, barn från förskoleklass och ungdomar som är fullt vaccinerade eller inom de senaste 6 månaderna har haft covid-19 ska stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Man är välkommen tillbaka till skolan när man har varit feberfri i minst ett dygn och känner sig frisk. Vuxna, barn från förskoleklass och ungdomar som inte är vaccinerade eller har haft covid-19 de senaste 6 månaderna ska stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion och testa sig för covid-19. Alla med symtom ska alltså alltså stanna hemma men personer som inte är vaccinerade eller har haft covid-19 de senaste 6 månaderna ska även testa sig för covid-19.

Vid negativt provsvar är man välkommen till tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Man ska ha varit feberfri i minst ett dygn. Visar provsvaret positivt för covid-19 är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och när minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska rektor informeras för att smittspårning ska kunna genomföras.

Informationsmöte
Måndag den 29 november har vi informationsmöte för blivande elever i årskurs 6. Har ni syskon som ännu inte står i kö uppskattar vi om ni snarast ställer dem i kön. Då de har syskonförtur är det svårt för andra föräldrar att uppskatta möjligheterna för sina barn att börja hos oss om inte alla syskon står i kön nu då de per automatik åker längre ner i kön på grund av syskonförtur.

Med vänlig hälsning,
Lidija Münchmeyer
Rektor
Kunskapsskolan Helsingborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.