Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

December 2021

2021-12-20

Hej

Nu väntar en lång härlig julledighet för alla elever och medarbetare. I år har höstterminen varit mycket lugnare utifrån covid-19 och vi är särskilt glada över att vi inte behövt stänga skolan eller gå över till fjärrundervisning. Vi har kunnat bedriva undervisning utifrån vårt arbetssätt samt haft möjlighet att göra studiebesök. Det har varit en positiv stämning på skolan även om det funnits en viss oro kring vaccination av covid-19.

Det har arbetats intensivt de sista veckorna för att göra klart det som har planerats, en eloge till alla elever och lärare som slitit ända in i slutet. Jag vill även passa på att tacka alla våra duktiga elever som gjorde luciafirandet och julavslutningen till en trevlig tillställning.

Nationella prov
Under vecka 46 påbörjades de muntliga delarna av de nationella proven i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 och 9. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Regeringen har beslutat om att resultaten ska ha en särskild betydelse vid betygssättning, det vill säga att elevens resultat på nationella proven skas vägas in i större utsträckning än tidigare. Ledighet beviljas ej i samband med nationella prov

Jag är väldigt glad och stolt över det fina arbete som alla på skolan gjort. Alla har varit hjälpsamma vilket resulterat i att vi haft en väldigt bra termin. Stort tack till er föräldrar som stöttat och hjälpt till genom att följa de riktlinjer jag skickat ut.

Vårterminen
Vårterminen 2022 startar den 10 januari med utvecklingssamtal. Tider för utvecklingssamtal skickas ut av handledarna. Nu lämnar vi detta dystra läge bakom oss och ser fram emot ljusare tider.

God Jul och Gott nytt år.
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.