Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev juni

2022-06-03

Hej,

Nu känner man verkligen i luften att våren är här och att sommarlovet närmar sig med stormsteg. Det är en god och positiv stämning på skolan som genomsyras av hög arbetsmoral. Vi har nu fått våra enkätresultat vilket visar på fortsatt höga resultat. Vi är otroligt stolta över vår skola och det goda arbete som pågår här dagligen.

Enkätresultat
Vi är mycket nöjda med våra enkätresultat där vi fortsätter att ligga på höga nivåer. Mest stolt är jag naturligtvis över allt det fina arbete vi och eleverna gör tillsammans som bidrar till de höga resultaten. Vi ser en positiv utveckling på frågor kopplade till trygghet och trivsel samt stödet era barn får av sina handledare. Vi ligger i genomsnitt på ca. 90% av eleverna som svarat en 4 eller 5 på en skala 1-5 där 5 är mycket nöjd.

Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Vi gör ett förbättrat resultat på föräldraenkäten vilket vi är väldigt glada över. Positivt är att en ökning skett kring upplevelsen av att era barn känner sig trygga på skolan, trivs på skolan och har en god studiero.

Enkäterna innehåller väldigt många frågor och nu kommer jag tillsammans med medarbetarna på skolan att analysera våra enkätresultat. Dessa analyser ligger till grund för nästa års kvalitetsplan och jag återkommer i senare rektorsbrev och berättar vilka förbättringsområden vi har identifierat inför nästa läsår.

Ny läroplan
Från 1 juli 2022 gäller en ny läroplan och kursplaner för grundskolan, Lgr 22. De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen. Betygskriterierna och kriterierna för bedömning ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. Det ska bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen. Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen.

Några av förändringarna är att fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig, skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt. Det som idag heter kunskapskrav byter namn till betygskriterier för bedömning och är mindre detaljerade.

Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan

Vi är väl förberedda på dessa ändringar och har haft en gemensam process, centralt och lokalt, under året för implementering av den nya läroplanen.

Skolavslutningen
Äntligen får vi ha en skolavslutning som vi är vana vid. Tider för skolavslutningen får ni av handledarna. Då vi har en begränsad yta för skolavslutningen ser vi att endast en familjemedlem per elev är välkommen. Sittplatserna är främst för våra elever vilket kan medföra att man som besökare får ståplats.

Skolstart augusti 2022
Vi startar höstterminen tisdag den 16 augusti med utvecklingssamtal. Ni kommer få tider hemskickade för utvecklingssamtal. Gemensam skolstart är den 17 augusti. Vi kommer liksom tidigare år att lägga ut kalendariet på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/helsingborg, där ni kan se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 22/23.

Sist men inte minst..
Vilken härlig insats våra fantastiska elever gjorde under beachhandbollen. Riktigt kul att åter få vara med om denna tillställning. Jag vill även passa på att önska er en skön ledighet när den infinner sig.

Har ni några funderingar, hör gärna av er.

Med vänliga hälsningar
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.