Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Hej alla elever och föräldrar!

Nu är det inte många veckor fram till jul men första ska vi ha höstlov. Fredagen avslutades med Halloweentema och jag vill tacka alla elever och medarbetare för en riktigt läskig fredag. Skolstarten har varit riktigt bra med god stämning och fullt fokus på studier.

Nationella prov
Under vecka 46 påbörjas de muntliga delarna av de nationella proven i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 och 9. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Ytterligare ett syfte är att ge underlag för analys av i vilken utsträckning betygskriterierna uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Regeringen har beslutat att resultaten på de nationella proven ska ha en särskild betydelse vid betygssättning, det vill säga att elevens resultat på nationella proven skas vägas in i större utsträckning än tidigare. Ledighet beviljas ej i samband med nationella pro

Betygsprognos 1
Inför höstlovet gör vi en extra uppföljning av hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål i samtliga ämnen. Prognosen görs både mot terminsmål och slutmål. Ni kan alltid gå in i Eds för att följa era barns progression. Titta även i deras loggböcker för att se vilka mål de har för veckan samt om de följer sin planering. Veckan efter höstlovet kommer vi, på de personliga handledarsamtalen, prata med eleverna om prognosen. Därefter kommer även ni som vårdnadshavare att få information om hur det går för era barn utifrån deras målsättningar. Har ni ytterligare funderingar kan ni kontakta respektive ämneslärare.

Informationsmöte
Tisdag den 22 november och måndag den 28 november har vi informationsmöte för blivande elever i årskurs 6. Har ni syskon som ännu inte står i kö uppskattar vi om ni snarast ställer dem i kön. Då de har syskonförtur är det svårt för andra föräldrar att uppskatta möjligheterna för sina barn att börja hos oss om inte alla syskon står i kön nu då de per automatik åker längre ner i kön på grund av syskonförtur.

Med vänlig hälsning,
Lidija Münchmeyer
Rektor
Kunskapsskolan Helsingborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.