Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej

Välkomna tillbaka efter en lång ledighet. Jag hoppas att ni alla har haft möjligheten att njuta av ledigheten. Terminen har börjat bra, arbetet är i full gång och vi har en god stämning på skolan. De flesta utvecklingssamtal är avklarade och fokus nu är arbetet framåt för att nå vårterminens mål. Vårterminen är ett par veckor längre än höstterminen, men brukar alltid kännas mycket kortare och man hinner knappt blinka så är det sommaravslutning. Därför har vi uppmanat eleverna att verkligen ta tillvara på varje skoldag på bästa sätt.

Skolinspektionens enkät!
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas mailledes till dig som vårdnadshavare i Kunskapsskolan. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss i Kunskapsskolan är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den. Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år,mer information om den kommer senare i vår.

Nationella prov
Under vecka 46 påbörjades de muntliga delarna av de nationella proven i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 och 9. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning betygskriterierna uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Under våren fortsätter vi med de skriftliga delarna på nationella proven. På vår hemsida hittar ni samtliga datum för de nationella proven.

Informationsmöte
Under hösten genomförde vi våra informationsmöte för nya elever till hösten 2023. Det är fantastiskt att se vilket intresse det finns för vår skola. Om ett par veckor påbörjar vi antagningen. Har ni syskon som inte står i kö är det av största vikt att ni ställer dem i kö snarast innan vi påbörjar antagningen. Har ni frågor om kösystemet kan ni kontakta annika.andersson@kunskapsskolan.se

Nu gör vi en fantastiska vårtermin tillsammans!
Lidija Münchmeyer, rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.