Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Mars 2023

Hej!

Välkomna tillbaka efter sportlovet, hoppas att ni alla haft möjlighet att njuta av ledigheten. Jag vill börja med att tacka er som svarat på Skolinspektionens enkät. Denna enkät är nationell där vi kan jämföra våra resultat med andra skolor, främst i kommunen men även på riksnivå.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Enkäten startar måndagen den 6 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten. Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Nationella prov 2023
I år kommer samtliga nationella prov genomföras som vanligt i årskurs 6 och 9. Regeringen har beslutat att de nationella proven ska ha en särskild betydelse, det vill säga att elevens resultat på nationella proven ska vägas in i större utsträckning än tidigare vid betygssättningen. Med det sagt är resultatet på de nationella proven inte det enda som avgör elevernas betyg, all annan kunskap de har visat under året vägs också in i deras betyg. Ledighet beviljas ej i samband med nationella prov. På vår hemsida kan ni se alla provdatum.

Betygsprognoser
Under vecka 11 gör vi en extra uppföljning av hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål. Efter prognosen kommer handledarna att återkoppla till eleverna och er som vårdnadshavare. Ni kan logga in på Kunskapsporten för att följa era barns progression. Där hittar ni även deras loggböcker för att se vilka mål de har för veckan samt om de följer sin planering.

Med vänliga hälsningar,
Lidija Münchmeyer, rektor.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.