Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Juni 2024

Hej

Sommaren står för dörren, och det är med stor glädje och stolthet jag skriver detta brev. Vi har tillsammans nått slutet av ännu ett skolår fyllt med lärande, utveckling och gemenskap.

Det har varit fantastiskt att se hur våra elever har vuxit, inte bara i sina akademiska färdigheter, utan även som individer. Förutom att uppvisa goda ämneskunskaper så har de även visat på engagemang, kreativitet och samarbetsförmåga. Under året som gått har vi genomfört många spännande projekt och aktiviteter. Varje händelse har bidragit till att stärka vår gemenskap och skapa minnen som vi kommer att bära med oss länge.

Vi ser förbättringar av elevernas prestationer över alla årskurser, vilket är ett direkt resultat av deras ansträngningar, den stödjande miljö vi tillsammans har skapat och den dedikation som våra lärare visar varje dag.

Jag vill även passa på att rikta ett tack till er vårdnadshavare. Ert stöd och er delaktighet i era barns utbildning är en avgörande faktor för deras framgångar. Vi uppskattar ert samarbete.

Enkätresultat
Vi är mycket nöjda med våra enkätresultat där vi fortsätter att ligga på höga nivåer. Mest stolt är jag naturligtvis över allt det fina arbete vi och eleverna gör tillsammans som bidrar till de höga resultaten. Vi ser en positiv utveckling på frågor kopplade till trygghet och trivsel samt stödet era barn får av sina handledare och ämneslärare.

Enkäterna innehåller väldigt många frågor och nu kommer jag tillsammans med medarbetarna på skolan att analysera våra enkätresultat. Dessa analyser ligger till grund för nästa års kvalitetsplan och jag återkommer i senare rektorsbrev och berättar vilka förbättringsområden vi har identifierat inför nästa läsår.

Skolstart augusti 2024
Vi startar höstterminen måndag den 12 augusti med utvecklingssamtal. Vi kommer liksom tidigare år att lägga ut kalendariet på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/helsingborg, där ni kan se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 24/25.

Vi ser fram emot att välkomna alla elever tillbaka i höst, redo att ta sig an nya utmaningar och fortsätta sin resa mot kunskap och personlig utveckling. Tillsammans ska vi sträva efter ännu högre höjder och fler framgångar.

Ha en skön sommar!
Lidija Münchmeyer, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.