Ansök
Om oss

Praktisk information

Här hittar du som elev och förälder information som rör Kunskapsskolan Jönköping.

För att underlätta för dig som elev och förälder har vi samlat all information som rör skolan på den här sidan. Hittar du inte den information som du söker får du gärna mejla oss så hjälper vi dig!

Sjukanmälan

Frånvaroanmäl ditt barn senast kl 08.00 varje dag barnet är sjukt.

Sjukanmälan görs av dig som vårdnadshavare via BankID på Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).

Ledighetsansökan

Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet kan beviljas.

Inloggning på Kunskapsporten för vårdnadshavare

Nu kan du som vårdnadshavare logga in på vår digitala plattform Kunskapsporten och ta del av ditt barns loggbok. Där ser du bland annat veckans planering och de senaste bedömningarna. Du som ny vårdnadshavare hos oss kan också ta del av en introduktionsutbildning till Kunskapsskolans arbetssätt.

Gör så här:
1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www)
2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.

Vid frågor kontakta koordinator.

Kalendarium

Läsåret 2023/2024

Ht-2415-16 augusti

Utvecklingssamtal och välkomstsamtal


19 augusti

Skolstart alla elever


Vecka 44

Höstlov


29-30 okt

Lovskola


20 dec

Julavslutning


7-8 jan 2025

Utvecklingssamtal


7-8 jan 2025

Lovskola


9 jan

Vårterminen börjar. Elever slutar till lunch

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På vår skola ska ingen känna sig trakasserad, diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling. Varje elev ska känna sig trygg i skolan. Arbetet för likabehandling är en del av vårt värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter.

Enligt skollagen 6 kap. 8 § ska varje skola upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen används för att beskriva hur skolan arbetar förebyggande samt vilka åtgärder och rutiner som finns. En ny plan utarbetas varje år, eftersom det förebyggande arbetet utgår från de kartläggningar och analyser som löpande görs i skolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling är en plan som ingår i det dagliga skolarbetet. Både medarbetare och elever är delaktiga i framtagande, uppföljning samt utvärdering.

Förväntansdokument

Förväntningar på dig som vårdnadshavare:

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.