Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev december

Hej!
Tiden går fort när man har kul! Snart är det jullov men först är det lite saker som ska göras innan välbehövlig vila.

Nationella prov årskurs 6 och 9
Eleverna i årskurs 6 och 9 har haft muntliga nationella prov i engelska, svenska och matematik. Det har gått bra för alla våra elever och lärarna var mycket nöjda efter genomförda muntliga prov. Till våren är det dags för de skriftliga proven och vi vill påminna om att eleverna inte kommer att beviljas ledighet under de dagar de har nationella prov.

Kränkande behandling
Under höstterminen har alla basgrupper under basgruppssamlingarna på onsdagar arbetat förebyggande mot kränkande behandling. Elevhälsan tog fram allt material till basgrupperna för att alla skulle arbeta med samma saker och för att det skulle bli ett gemensamt arbete för hela skolan. Varje basgrupp i årskurs 7-8 har även fått arbeta en hel förmiddag med just kränkande behandling tillsammans med vår kurator och specialpedagog. I mellanstadiet har basgrupperna även arbetat med kompisprojektet tillsammans med kurator och specialpedagog. Allt det här arbetet i basgrupperna har givit ett gott resultat och vi märker att eleverna är mer medvetna om vad en kränkning är och vad det kan leda till.

Betygsprognos
I mitten av varje termin gör vi en betygsprognos. Vi kollar av hur eleverna ligger till jämfört med sin terminsmål och slutmål. Vi analyserar resultaten årskursvis, basgruppsvis och på individnivå. Det gör att vi ser om vi behöver gå in med extra resurser i en årskurs, en basgrupp eller ge extra stöd till någon elev. Vi ser även om vi behöver gå in med extra resurser eller om vi behöver göra något annorlunda i något ämne. Allt det här görs för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa alla elever att nå sina mål.

F-varningar
Det är viktigt att du som vårdnadshavare går in och läser i EDS för att se hur ditt barn ligger till studiemässigt. Är ditt barn rödmarkerat i något ämne så riskerar den att få F i betyg till jul. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare påminner och hjälper ditt barn så ditt barn gör det som saknas för att få betygsunderlag för betyget E. Du loggar in på elevens inloggning via kunskapsporten. Om du inte vet hur man gör be gärna ditt barn om hjälp. Vid frågor kontakta ditt barns handledare.

Utvecklingssamtal
I januari innan skolstart det vill säga 7-8 januari 2019 kommer vårdnadshavare och elever att kallas till utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet kommer att ske under arbetstid och du som vårdnadshavare förväntas komma på bokad tid. Har du förhinder kontakta handledaren i god tid för ombokning av utvecklingssamtalet.

Främja närvaro
På Kunskapsskolan beviljar elevens basgruppshandledare ledighet i upp till 2 dagar/termin.

För resor i samband med familjehögtider eller religiösa högtider kan ledighet beviljas 3-10 dagar. Det finns mer än 15 veckors planerad lovtid på ett år och jag vädjar till er föräldrar att försöka planera eventuella semesterresor under den lovtiden. Även om eleven är ledig ska det göras en plan för hur eleven ska ta igen den förlorade skoltiden.

Ansökan om ledighet ska göras i god tid på en särskild blankett som tillhandahålls av skolan. Den kan också hämtas på vår hemsida kunskapsskolan.se/jonkoping se under fliken elev.

Ordningsregler
Våra ordningsregler som bland annat innefattar mobil-, godis- och läskförbud fungerar bra. Tack till er föräldrar som är med och stöttar skolan att upprätthålla de här reglerna!

Skola 24 och sjukanmälan
Skola 24 dokumenterar elevers närvaro och frånvaro. Vid ogiltig frånvaro och sen ankomst får vårdnadshavare ett sms med uppgifter om frånvaro. Nu skickas det även ett sms till vårdnadshavaren när eleven har anmäld frånvaro. Anledningen till det här är för att inte eleven själv ska kunna anmäla frånvaro och vårdnadshavaren inte vet om det. Men även om vårdnadshavaren har anmält frånvaron kommer det att skickas ett sms om anmäld frånvaro. Viktigt att ni meddelar ert barns handledare om ni byter mobilnummer så att ni fortsatt får sms.

Ni ringer till 0515-869 05 för sjukanmälan. Ni ringer innan klockan 08.00. Sjukanmälan görs varje dag om eleven är sjuk en längre tid.

Viktiga datum framåt
6 december inget PH. Alla elever slutar efter sista lektionen.
7 december studiedag för alla elever. Ingen Kunskapsklubb.
13 december Luciafirande på Kungsporten klockan 08.30. Vårdnadshavare och syskon är varmt välkomna.
Vecka 51 går alla elever halvdagar fram till lunch. Lunch serveras varje dag.
21 december julavslutning på Kungsporten klockan 08.00. Vårdnadshavare och syskon är varmt välkomna på julavslutningen. Eleverna slutar efter julavslutningen. Ingen Kunskapsklubb.
9 januari 2019 skolstart för eleverna enligt schema.

Kalendarium
På vår hemsida kunskapsskolan.se/jonkoping finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar med mera.

Om ni har frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er på telefon 08-510 08 342 eller via mail.

Jag vill också passa på att tacka för den här terminen och önska er en härlig ledighet!

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.