Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Mars 2019

Hej!

Nu har vårterminen snart varit igång i två månader. Sportlovet ligger bakom oss och innan vi vet ordet av det är det påsklov.

Utbyggnad av skolan
Som ni redan vet om kommer skolan till hösten att byggas ut. Fantastiskt roligt! Vi kommer att få en superfin utemiljö, ny träslöjd-, textil- och bildsal samt många fler nya lektionssalar. Vi kommer även att bygga om i den befintliga lokalen men det är inget som kommer att påverka verksamheten då det kommer att göras i sommar. Eftersom vi kommer att få mycket större lokaler så kommer också elevantalet att utökas. Men ni behöver inte vara oroliga, elevantalet kommer att växa successivt under många år. Vi gör ökningen successivt för att behålla den höga kvalitet vi har på undervisningen och för att vi ska kunna fortsätta utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Självklart är det också viktigt att skolan fortsätter att vara en trygg plats där eleverna trivs och mår bra. Vi ser verkligen fram emot nästa läsår där vi under höstterminen även kommer att ha en invigning av de nya lokalerna som ni vårdnadshavare kommer att få en inbjudan till.

Elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Både elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och stänger tidigt på morgonen den 18 mars, svara därför gärna senast på söndagen den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mejladress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera mejladresser så kommer du att få två enkäter. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena mejladress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Nationella prov årskurs 6 och 9
Nationella proven i årskurs 6 i svenska har redan genomförts. Men många nationella prov är kvar att göra för både årskurs 6 och årskurs 9. De prov som ligger närmast i tiden är i svenska för årskurs 9 och de proven genomförs den 12 och 14 mars. Det är mycket viktigt att ditt barn genomför de nationella proven och vi beviljar inte ledighet under de dagar nationella proven ska genomföras. Som du säkert redan vet om har skollagen ändrats gällande synen på de nationella proven. Lärarna måste idag ta mer hänsyn till resultaten på nationella proven vid betygsättningen. De nationella proven väger tyngre men självfallet är de inte helt avgörande för vilket betyg eleven får i slutbetyg.

Stress och oro
Under vårterminen kommer alla basgrupper under basgruppssamlingarna på onsdagar arbeta förebyggande med stress och oro. Vi tycker det är viktigt att ge eleverna verktyg för att själva kunna motverka stress och oro för till exempel skolarbetet och betyg. Elevhälsan har tagit fram allt material till basgrupperna för att alla ska arbeta med samma saker och för att det ska bli ett gemensamt arbete för hela skolan. Vi hoppas att det här kommer ge ett lika gott resultat som det gjorde för förra läsårets årskurs 9 där eleverna uttryckte en tacksamhet för hjälpen och vi medarbetare såg att de blev lugnare och mindre stressade i skolan.

F-varningar
Det är viktigt att du som vårdnadshavare går in och läser i EDS för att se hur ditt barn ligger till studiemässigt. Är ditt barn rödmarkerat i något ämne så riskerar den att få F i betyg till sommaren. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare påminner och hjälper ditt barn så ditt barn gör det som saknas för att få betygsunderlag för betyget E. Du loggar in på elevens inloggning via kunskapsporten. Om du inte vet hur man gör be gärna ditt barn om hjälp. Vid frågor kontakta ditt barns handledare.

Skola 24 och sjukanmälan
Skola 24 dokumenterar elevers närvaro och frånvaro. Vid ogiltig frånvaro och sen ankomst får vårdnadshavare ett sms med uppgifter om frånvaro. Nu skickas det även ett sms till vårdnadshavaren när eleven har anmäld frånvaro.

Ni ringer till 0515-869 05 för sjukanmälan. Ni ringer innan klockan 08.00. Sjukanmälan görs varje dag om eleven är sjuk en längre tid.

Kalendarium
På vår hemsida kunskapsskolan.se/jonkoping finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar med mera.

Om ni har frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er på telefon 08-510 08 342 eller via mail.

Allt gott!

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.