Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

September 2019

Hej!
Nu har skolan varit igång i drygt en månad. Vi har haft en fantastiskt bra läsårsstart och det är lika roligt varje år att träffas efter sommaren och köra igång verksamheten.
De flesta av er har hunnit vara på föräldramöten och även träffat era barns handledare på utvecklingssamtal. Jag hoppas att samtalen har varit givande och att ni känner er delaktiga i era barns skolgång. Jag vill särskilt passa på att hälsa er nya föräldrar välkomna till skolan!

Terminsstarten
Kunskapsskolan har fortsatt att öka i elevantal och det ser vi mycket positivt på. Vi har nu 350 elever på skolan i årskurs 4-9. I personalen är det nu 30 medarbetare totalt. Skolstarten har varit lugn och skoldagarna är fortsatt lugna. De nya eleverna har fått sina datorer och även utbildning i Google, vilket är det verktyg vi arbetar i.

Ombyggnation
Ombyggnationens etapp 1 är i stort sett klar vilket innebär att slöjd-, bild- och teorisalar och idrottshall är klara. Dock har vi kvar att måla linjerna i idrottshallen så den kommer i bruk om cirka två veckor. Skolgården är också klar och vi har fått en härligt fin skolgård att vistas på med massor av roliga saker att sysselsätta sig med under rasterna. Etapp 2 av ombyggnationen håller på i detta nu och den ska vara klar innan jullovet och då kommer ytterligare teorisalar att vara klara.

I vår kommer vi att ha invigning av våra nya lokaler och vi kommer skicka ut en inbjudan till denna när vi närmar oss. Vi hoppas att ni alla kan komma och titta på skolan när allt är helt klart!

Fokusområden för skolan det här läsåret
I vår kvalitetsplan, eller verksamhetsplan som det också kan heta, fokuserar vi på att fortsätta att arbeta med struktur och studiero på workshop-passen. Vi kommer även att arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet under basgruppssamlingarna på onsdagar. Detta arbete gör vi för att eleverna ska bli mer medvetna om vad kränkningar på nätet är och vad det kan leda till. Tyvärr är inte alltid eleverna medvetna om att de kränker någon annan elev på nätet. Vi hoppas att genom vårt förebyggande arbete få eleverna att bli mer medvetna och sluta att kränka varandra på nätet. Likabehandlingsplanen är naturligtvis central del i det här arbetet. Vi gör allt för att skapa en tryggare och bättre skola.

Schema
Eleverna i årskurs 6-9 har vid skolstart haft inflytande i att lägga sitt eget schema. På workshop-passen har eleverna lagt in vilket ämne de ska arbeta med på respektive workshop . Den plan de lagt nu kommer fortsätta att gälla varje vecka tills de tillsammans med sin personliga handledare beslutar annorlunda. Det här har vi gjort dels för att eleven ska få inflytande i att lägga sitt eget schema och dels för att undervisningstiden ska vara garanterad för eleven i varje ämne.

Digital loggbok
Som ni säkert vet vid det här laget har vi gått över till digital loggbok i årskurs 6-9. Eleverna i årskurs 4-5 behåller loggboken i bokform. Den digitala loggboken gör att eleverna alltid har med sig loggboken, så länge de har tillgång till dator och nätverk. Du som vårdnadshavare kan närsomhelst gå in och läsa i loggboken för att se vad ditt barn ska göra i veckan och vad som är på gångl. Du kan även se vad ditt barn har för terminsmål och slutmål. Du använder ditt barns inloggningsuppgifter till Kunskapsporten för att få tillgång till loggboken.

Föräldramöte
Som vanligt kommer vi att ha föräldramöten framöver. En del har redan haft det. Hoppas på fortsatt bra uppslutning vid de här sammankomsterna. Det är alltid roligt när föräldrar engagerar sig i skolans arbete. Inbjudan till föräldramöte kommer från handledarna.

Främja närvaro
På Kunskapsskolan beviljar elevens basgruppshandledare ledigt upp till 2 dagar per termin.

För resor i samband med familjehögtider eller religiösa högtider kan ledighet beviljas 3-10 dagar. Det finns mer än 15 veckors planerad lovtid på ett år och jag vädjar till er föräldrar att försöka planera eventuella semesterresor under den lovtiden.

Även om eleven är ledig ska det göras en plan för hur eleven ska ta igen den förlorade skoltiden.

Ansökan om ledighet ska göras i god tid på en särskild blankett som tillhandahålls av skolan. Den kan också hämtas på vår hemsida.

Ordningsregler
Våra ordningsregler som bland annat innefattar mobil-, godis- och läskförbud fungerar bra. Tack till er föräldrar som är med och stöttar skolan att upprätthålla de här reglerna!

Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Vi kommer precis r som förra året ha en SYV, studie och yrkesvägledare, här på skolan under tidsperioden oktober till mars för att stötta niorna i deras gymnasieval. SYV kommer även att komma in en dag i juni för omval och även finnas på plats i augusti om eleven inte kommit in på något av sina val.

Kunskapsskolan har även som avsikt att som förra året lägga upp en planering med informationstillfällen för årskurserna 8 och 9 där vår studie-och yrkesvägledare ger information om hur gymnasievalet går till och svarar på elevernas frågor. Informationstillfällena kommer att ske under skoltid.Alla 9:or kommer att få träffa studie-och yrkesvägledaren under 30 minuter för ett personligt samtal. Vår avsikt är även att bjuda in föräldrarna för årskurs 9-elever till ett informationsmöte. Återkommer om datum.

Kalendarium
På vår hemsida,kunskapsskolan.se/jonkoping, finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så att ni är uppdaterade kring vilka lovdagar och studiedagar med mera vi har inplanerade framöver.

Besök på skolan
Om du som vårdnadshavare vill besöka ditt barn på skolan är det viktigt att du kontaktar ditt barns handledare innan och kollar av att den dag du vill komma fungerar att komma på. Vi ser mycket positivt på att du som vårdnadshavare kommer på besök men vi måste veta om det innan så att vi kan informera resterande medarbetare om besöket. Du ska under ditt besök på skolan bära en besöksbricka som du sedan lämnar tillbaka till handledaren när du går hem.

Skola 24 och sjukanmälan
I Skola 24 registreras och dokumenteras elevernas närvaro och frånvaro. Vid ogiltig frånvaro och sen ankomst kommer vårdnadshavare få ett sms med uppgifter om frånvaro/sen ankomst. Du som vårdnadshavare får även ett sms vid giltig frånvaro. Det här för att säkerhetsställa att det är du som vårdnadshavare som sjukanmält och inte någon annan.

Viktigt att ni meddelar ert barns handledare om ni byter mobilnummer så att ni fortsatt får sms.

För att sjukanmäla ert barn ringer ni till 0515-86905 innan klockan 08.00. Sjukanmälan görs varje dag om eleven är sjuk en längre tid.

Om ni har frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er på telefon 08-510 08 342 eller via mail.

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.