Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev december

Hej!

Tänk att det inom kort har gått en hel termin. Det har varit en intensiv men rolig höst. Snart är det dags för en välbehövlig vila!

Ombyggnation
Under ett helt år har vi byggt ut och byggt om. Nu är ombyggnationen klar och både innemiljö och utemiljö har blivit fantastiskt fin! Vi har fått en egen idrottshall, stora och fina slöjdsalar och en häftig bildsal. Dessutom flera nya teorisalar. Vi är supernöjda med resultatet och är väldigt stolta över våra fina lokaler.

Invigning av våra nya lokaler kommer att ske till våren och en inbjudan kommer att mailas ut i god tid innan så att du kan reservera datumet.

Tyvärr har vi haft en del problem med skadegörelse under den här terminen, vilket vi tycker är mycket tråkigt. Vi har pratat med eleverna om vårt gemensamma ansvar för skolmiljön. Jag skulle uppskatta om du pratar med ditt barn om att vi alla är ansvariga för att lokalerna ska fortsätta vara fina och hela. För att få bukt med skadegörelsen vill vi att alla som ser någon annan elev förstöra något på skolan går till mig eller någon annan vuxen och berättar vad som hänt.

Nationella prov åk 6 och 9
Eleverna i årskurs 6 och 9 har haft muntliga nationella prov i engelska, svenska och matematik. Det har gått bra för alla våra elever och lärarna var mycket nöjda efter genomförda muntliga prov. Till våren är det dags för de skriftliga proven och vi vill påminna om att eleverna inte kommer att beviljas ledighet under de dagar de har nationella prov.

Näthat
Under höstterminen har alla basgrupper under basgruppssamlingarna på onsdagar arbetat förebyggande mot näthat. Elevhälsan har tagit fram allt material till basgrupperna för att alla basgrupper skulle arbeta med samma saker och för att det skulle bli ett gemensamt arbete för hela skolan. Allt det här arbetet i basgrupperna har givit ett gott resultat och vi märker att eleverna är mer medvetna om hur man ska bete sig på nätet. Vi har också märkt att eleverna oftare kommer till oss vuxna och berättar om något har hänt, vilket har gjort att vi har kunnat lösa situationerna fortare.

Betygsprognos
I mitten av varje termin gör vi en så kallad betygsprognos. Vi kollar av hur eleverna ligger till jämfört med sina terminsmål och slutmål. Vi analyserar resultaten årskursvis, basgruppsvis och på individnivå. Det gör att vi ser om vi behöver gå in med extra resurser i en årskurs, en basgrupp eller ge extra stöd till någon elev. Vi ser även om vi behöver gå in med extra resurser eller om vi behöver göra annorlunda i något ämne. Allt det här görs för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa alla elever att nå sina mål.

F-varningar
Det är viktigt att du som vårdnadshavare går in och läser i EDS för att se hur ditt barn ligger till studiemässigt. Är ditt barn rödmarkerat i något ämne så riskerar den att få F i betyg till jul. Om ditt barn har fått en F-varning så behöver du som vårdnadshavare hjälpa oss på skolan så att barnet gör det som behövs för att uppnå betyget E innan jul. Du loggar in på elevens inloggning via kunskapsporten. Om du inte vet hur man gör be gärna ditt barn om hjälp. Vid frågor kontakta ditt barns handledare.

Viktiga datum framåt.
Vecka 51 går alla elever halvdagar fram till lunch. Lunch serveras varje dag. Kunskapsklubben är öppen som vanligt måndag-torsdag.
20 december julavslutning på Kungsporten klockan 08.00. Vårdnadshavare och syskon är varmt välkomna på julavslutningen. Eleverna slutar efter julavslutningen. Ingen Kunskapsklubb.
9 januari 2020 Skolstart för eleverna enligt schema.

Utvecklingssamtal
I januari innan skolstart, det vill säga den 7 och 8 januari 2020, kommer vårdnadshavare och elever att kallas till utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet kommer att ske under arbetstid och du som vårdnadshavare förväntas komma på bokad tid. Har du förhinder kontakta ditt barns handledare i god tid för ombokning av utvecklingssamtalet.

Förändring personal
Till våren kommer det att ske lite förändring i personalen. Lina, vår idrottslärare, kommer att gå hem på föräldraledighet under våren. Vi har anställt en vikarie för henne som heter Jonathan och han är legitimerad lärare. William kommer att ta över tyskan och undervisa i det framöver. Han kommer även att fortsätta att undervisa i bild. Däremot kommer William inte längre undervisa i träslöjd, Joakim kommer att ta över den undervisningen. Han är utbildad snickare och har snart en lärarexamen. Joakim är en person som eleverna känner till då han under en tid har arbetat som vikarie hos oss. De två engelskagrupper i årskurs 8 som har haft Anton som lärare kommer att få en ny lärare som heter Suzanne och även hon har en lärarexamen. Suzanne började arbeta hos oss under hösten och är redan ett bekant ansikte hos eleverna.

Kalendarium
På vår hemsida kunskapsskolan.se/jonkoping finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar mm.

Skola 24 och Sjukanmälan
Skola 24 dokumenterar elevers närvaro och frånvaro. Vid ogiltig frånvaro och sen ankomst får vårdnadshavare ett sms med uppgifter om frånvaro. Nu skickas det även ett sms till vårdnadshavaren när eleven har anmäld frånvaro. Anledningen till denna förändring är att eleven själv inte ska kunna anmäla frånvaro utan att vårdnadshavaren får information om det. Men även om vårdnadshavaren har anmält frånvaron kommer det att skickas ett sms om anmäld frånvaro till vårdnadshavaren. Viktigt att ni meddelar ert barns handledare om ni byter mobilnummer så att ni fortsatt får sms.

Ni ringer till 0515-869 05 för sjukanmälan. Ni ringer innan klockan 08.00. Sjukanmälan görs varje dag om eleven är sjuk en längre tid.

Om ni har några frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er till mig på telefon 08-510 08 342 eller via mail.

Jag vill också passa på att tacka för den här terminen och önska er en härlig ledighet!

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@kunskapsskolan.se

 

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.