Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Januari 2020

Hej!

Välkommen till vårterminen 2020! Nu går vi mot ljusare tider och rätt som det är så är det sommarlov men innan dess är det en hel del saker som ska göras.

Förändring mobilförbud
Som ni är medvetna om har vi sedan 2014 haft mobilförbud på skolan. I mellanstadiet samlar vi in mobilerna på morgonsamlingen och delar ut dem igen när skoldagen är slut. På högstadiet har vi låtit eleverna låsa in sina mobiler i sina egna skåp under skoldagen. Vi har nu beslutat att samla in mobilerna på morgonen även på högstadiet. Eleverna får tillbaka sina telefoner på basgruppssamlingen på eftermiddagen. Förändringen kommer ske efter sportlovet. Detta beslut grundar sig i att vi vill skapa ett större studiefokus och öka tryggheten bland eleverna. Vi ser nämligen att eleverna bryter mot mobilförbudet i dagsläget. Om ni vill nå era barn under skoldagen så kan ni ringa till vår koordinator Andreas på 0733-13 71 17. Ni kan även ringa rektor Linda 0733- 13 12 71 eller biträdande rektor Maribel 0733-13 01 62.

Uppdateringen av ordningsreglerna kommer att skickas med i nästa veckobrev.

Nationella prov årskurs 6 och 9
Nu är det dags för de skriftliga nationella proven. Redan nu på måndag har årskurs 6 nationellt prov i svenska. Vi vill påminna om att eleverna inte kommer att beviljas ledighet under de dagar de har nationella prov.

Information om alla datum för de nationella proven hittar ni på Skolverkets hemsida.

Uppdatering skolmat
Som jag tidigare har informerat er om har vi under förra terminen arbetat intensivt för att få till en bättre matsituation där eleverna är nöjda. Som ett led i detta arbete kommer vi från och med vecka sex få en ny meny för skolmaten. Den nya menyn kommer att vara mer varierad, innehålla mer traditionell husmanskost och i större utsträckning innehålla svenska råvaror. Menyn hittar ni som vanligt på vår hemsida kunskapsskolan.se eller via denna länk. Dialogen med Närda kommer att fortsätta och vi kommer att utvärdera maten och samarbetet löpande även under vårterminen.

Utvecklingssamtal
I januari, innan skolstart, hade vi utvecklingssamtal. Under samtalet och/eller efter samtalet har målen för terminen och slutmålen satts/reviderats. Gå gärna in i EDS tillsammans med ditt barn och se över vilka mål ditt barn har i varje ämne och samtala gärna om vad som krävs för att nå de målen.

Gymnasieval
För årskurs 9 är det dags att göra val till gymnasiet. Eleverna har fått information av Kunskapsskolans studie- och yrkesvägledare. Vi har också haft flera besök från olika gymnasieskolor som har informerat våra elever om sina program. Eleverna har även besökt andra gymnasieskolor.

Kvalitet och lärarskicklighet
För att öka kvaliteten inom en skola finns det många parametrar att ta hänsyn till men den viktigaste parametern för en skola med hög kvalitet är lärarna. Därför arbetar vi aktivt för att erbjuda våra lärare kompetensutveckling så att de kan utveckla sin yrkesskicklighet ytterligare. Forskning inom skolutveckling visar bland annat att de bästa lärarna skapar bra relationer till eleverna, att lärarna hjälper eleverna att hitta varierade strategier eller processer för att lära sig ämnet ifråga, de är duktiga på att förklara undervisningsmaterialet och bra på att övervaka lärprocessen och ge eleverna relevant feedback.

För att ytterligare öka vår medvetenhet kring framgångsrika strategier och metoder inledde vi som arbetar på skolan terminen med en gemensam kompetensutbildningsdag med lärarna från Kunskapsskolan Borås, Kunskapsskolan Krokslätt och Kunskapsskolan Varberg. Dagen handlade om inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Kortfattat handlade det om hur lärarna kan planera och undervisa så att de når alla elever.

Kalendarium
På vår hemsida kunskapsskolan.se/jonkoping finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar med mera.

Skola 24 och sjukanmälan
Skola 24 dokumenterar elevers närvaro och frånvaro. Vid ogiltig frånvaro och sen ankomst får vårdnadshavare ett sms med uppgifter om frånvaro. Nu skickas det även ett sms till vårdnadshavaren när eleven har anmäld frånvaro. Anledningen till denna förändring är att eleven själv inte ska kunna anmäla frånvaro utan att vårdnadshavaren får information om det. Men även om vårdnadshavaren har anmält frånvaron kommer det att skickas ett sms om anmäld frånvaro. Viktigt att ni meddelar ert barns handledare om ni byter mobilnummer så att ni fortsatt får sms.

Ni ringer till 0515-869 05 för sjukanmälan. Ni ringer innan klockan 08.00. Sjukanmälan görs varje dag om eleven är sjuk en längre tid.

Om ni har några frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er till mig på telefon 0733-13 12 71 eller via mail.

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.