Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober


Hej!
Veckorna tickar på och vi har vi redan kommit halvvägs in i terminen. Nu är det dags för höstlov. Det ska bli lite skönt med lite återhämtning och att ladda batterierna.

Schoolsoft
Vi byter administrationssystem och behöver din hjälp. Du har tidigare fått ett mail från mig med information om att logga in med bank id på https://sms.schoolsoft.se/kunskap/ för att hjälpa oss att lägga in rätt kontaktuppgifter till dig. Hoppas att du kan hjälpa oss med detta. Det skulle underlätta enormt mycket för oss. Tack!

Nationella prov årskurs 6 och 9
Nu är det snart dags för de muntliga nationella proven för årskurs 9. Redan på måndag vecka 45 drar vi igång. Under hela vecka 45 kommer eleverna i årskurs 9 att ha muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska. Eleverna i årskurs 6 kommer att ha sina muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska den 17-18 november. Vi vill påminna om att eleverna inte kommer att beviljas ledighet under de dagar de har nationella prov.

Information om alla datum för de skriftliga nationella proven under vårterminen hittar ni på Skolverkets hemsida.

Schemaförändring
Till det här läsåret har vi förändrat schemat en del för eleverna på högstadiet. Eleverna har fortfarande samma garanterade undervisningstid och vi följer den nationella timplanen. Detta har inneburit att elevernas styrda workshop har ändrats till workshop. Workshopen är lärarledd och fler lärare ligger parallellt på fler klasser. Detta har skapat en flexibilitet i schemat och lärare kan rotera på klasser efter behov.

Förlängda PH-samtal/utvecklingssamtal
Under ett par veckor har vi haft förlängda PH-samtal/utvecklingssamtal. Under samtalet har målen för terminen och slutmålen setts över. Vi har tillsammans checkat av om eleven ligger i fas med sina ämnen. Om inte, så har vi tillsammans sett över vad det är som ska göras, hur det ska göras och när ska det göras för att på så sätt komma i fas. Gå in i EDS tillsammans med ditt barn och se över ämnena och checka av hur det ser ut för ditt barn. Hjälps vi åt har vi större förutsättningar att lyckas nå de mål ditt barn strävar mot.

Föräldramöten
De flesta årskurser har nu haft föräldramöten. Det har varit lyckade digitala möten. Om det är så att du hade förhinder och inte kunde delta på föräldramötet är det bra om du hör av dig till ditt barns personliga handledare (mentor). Det kan finnas information du behöver inhämta.

Läxhjälp och mattestuga
I årskurs 4-6 erbjuds det läxhjälp varje dag klockan 14.15-15.15.

På tisdagar och torsdagar klockan 14.25-15.25 erbjuds det läxhjälp för årskurs 7-9.

På torsdagar klockan 14.25-15.25 erbjuds det även mattestuga för årskurs 7-9. Dit kan ditt barn gå för att få extra hjälp i matematik av en matematiklärare.

Uppdatering skolmat
Som jag tidigare har informerat er om har vi under förra terminen arbetat intensivt för att få till en bättre matsituation där eleverna är nöjda. Som ett led i detta arbete har vi nu bytt matleverantör från höstterminens start. De som nu levererar mat till skolan heter Fläktgroup, vilka tillhör företaget Eurest. Vår nya matleverantör har varit hos oss ett par månader och vi har märkt en stor skillnad på maten och vi är mycket nöjda. En klar förbättring.

Nya klassrum och nya lokaler
När höstterminen drog igång var det också startskottet för att använda alla våra nya klassrum och lokaler. Men tyvärr börjar vi redan se tendenser på att eleverna inte respekterar våra fina nya klassrum utan klottrar och förstör. Det är bra om du kan hjälpa oss genom att samtala med ditt barn om vikten av att vi tillsammans tar hand om skolan och att det är mycket roligare att studera i fina lokaler.

Kalendarium
På vår hemsida kunskapsskolan.se/jonkoping finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar med mera.

Skola 24 och sjukanmälan
Skola 24 dokumenterar elevers närvaro och frånvaro. Vid ogiltig frånvaro och sen ankomst får vårdnadshavare ett sms med uppgifter om frånvaro. Nu skickas det även ett sms till vårdnadshavaren när eleven har anmäld frånvaro. Anledningen till denna förändring är att eleven själv inte ska kunna anmäla frånvaro utan att vårdnadshavaren får information om det. Men även om vårdnadshavaren har anmält frånvaron kommer det att skickas ett sms om anmäld frånvaro. Viktigt att ni meddelar ert barns handledare om ni byter mobilnummer så att ni fortsatt får sms.

Ni ringer till 0515-869 05 för sjukanmälan. Ni ringer innan klockan 08.00. Sjukanmälan görs varje dag om eleven är sjuk en längre tid.

Om ni har några frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er till mig på telefon
0733-13 12 71 eller via mail linda.noaksson@kunskapsskolan.se.

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson, rektor Kunskapsskolan Jönköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.