Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

December 2020

Hej!

En hel hösttermin ligger nu bakom oss och idag är sista dagen för den här terminen. Det har varit en tuff höst där covid-19 har påverkat oss alla på olika sätt. I skolan har vi fått ta en vecka och ibland en dag i taget. Vårt fokus har hela tiden varit att försöka ge eleverna en så bra och kvalitativ undervisning som möjligt utifrån de förutsättningar vi har haft. Vi har också hela tiden haft inställningen att skolan ska vara öppen och att vi ska bedriva undervisningen på plats. Detta för att vi vet att det gynnar eleverna i deras kunskapsinhämtning och att skolan är en viktigt plats för eleverna att vara på. Detta har vi kunnat genomföra och vi är väldigt nöjda och stolta med hur vi har hanterat covid-19 situationen under denna hösttermin.

Vi har också haft några allvarliga incidenter på skolan, vilka vi har hanterat på ett bra sätt. Det skapar en trygghet och en stabilitet att veta att när saker händer så vet vi att våra handlingsplaner och våra rutiner är på plats. Det gör att elever, personal och vårdnadshavare kan känna sig trygga. Skolan vilar på en solid värdegrund som lägger grunden för hur vi alla tillsammans arbetar och tänker här på skolan och att det även genomsyras i vår kommunikation och i vårt arbete med elever och vårdnadshavare. Det har varit en utmanande höst som har testat oss alla på olika sätt och jag måste säga att vi klarade utmaningarna med bravur. Nu ser vi fram emot en välförtjänt vila för att sedan komma tillbaka till en vårtermin med ny energi och där vi alla har förhoppningar om att vi går mot ljusare tider.

Ogiltig frånvaro i terminsbetygen
I terminsbetygen ska en sammanställning av elevernas ogiltiga frånvaro under terminen presenteras. På grund av ett administrativt fel i vårt nya elevadministrationssystem kommer vi i år inte få till den ogiltiga frånvaron på terminsbetygen. Denna kommer istället presenteras för er vårdnadshavare och elever på utvecklingssamtalet i januari.

Nationella prov årskurs 6 och 9
Skolverket har beslutat att de nationella proven i årskurs 6 och 9 är inställda under vårterminen 2021 detta på grund av av den rådande pandemin. Eftersom vi har redan nu fått reda på detta har vi mycket goda förutsättningar att ändå göra rättvisa bedömningar för de elever som normalt sätt skulle haft nationellt prov.

Utvecklingssamtal i januari sker digitalt
Den 7-8 januari 2021 kommer utvecklingssamtalen att genomföras. De kommer även denna gång att ske digitalt. Inbjudan till det digitala utvecklingssamtalet får du av ditt barns personliga handledare (mentor). Kan du mot förmodan inte delta på den tid som du har fått är det viktigt att du hör av dig till ditt barns personliga handledare och se om ni kan byta tid.

Viktiga datum framåt.
7-8 januari Utvecklingssamtal
11 januari Skolstart för alla elever klockan 08.20. De går vanlig skoldag och lunch serveras.

Kalendarium
På vår hemsida kunskapsskolan.se/jonkoping finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så att ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar med mera.

Café
Under januari månad kommer vi öppna ett café för eleverna på Kunskapsskolan. Här finns det möjlighet att köpa välsmakande och nyttiga mellanmål, exempelvis smoothies och wraps. Caféet kommer hålla öppet på förmiddagen och någon timme på eftermiddagen.

Varje elev får ett laddningsbart cafékort (Eurestkortet), läs mer om kortet genom att klicka här. Kortet är opersonligt och vid betalning behövs ingen kod. Kortet laddas enklast online eller i caféet på skolan. Ni väljer själva vilket belopp ni laddar kortet med. Om eleven förlorar sitt kort och vill lösa nytt så utgår en administrativ avgift.

Om du har frågor kontakta köket: fredrik.johansson@compass-group.se

 

Om ni har några frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er till mig på telefon
08-510 08 342 eller via mail.

Jag vill också passa på att tacka för den här terminen och önska er en härlig ledighet!

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.